1.4.2017

Žádost pana Vojtěcha Adamce o potvrzení nálezu krasočíšky žluté a ohnivce zimního, která dorazila na kontaktní email našeho mykologického klubu, způsobila mezi jeho členy veliký rozruch. Z přiložených fotografií bylo beze vších pochyb možno konstatovat, že se na území Karlovarska skutečně podařilo najít vzácnou a chráněnou krasočíšku žlutou (Caloscypha fulgens) a ještě vzácnější ohnivec zimní (Microstoma protractum). Okamžitě jsme se obrátili na šťastného nálezce s žádostí, zda by nebyl ochoten nás na lokalitu doprovodit, abychom se také mohli vzácnými nálezy pokochat a řádně je zdokumentovat. Mnozí z nás je totiž ještě nikdy neviděli. Pan Adamec s rodinou byl tak velice laskav, že si na nás udělal čas a tak v sobotu 1.4. vyrazila skupina členů klubu směr Bečov. Lokalita vzácných hub se nachází kousek za městem ve stráni nad silnicí. Hned ve spodní části se nám podařilo najít mnoho drobných plodniček krasočíšky žluté a také několik plodnic další vzácné houby terčovnice síťnaté (Disciotis venosa) s typickým chlórovým zápachem. Červené plodnice ohnivce zimního se nacházely v nepočetných skupinkách i jednotlivě výše v nejprudší části svahu v místě s bohatou vrstvou humusu. Celkově se podařilo najít přibližně dvacet plodnic ohnivců. Navštívenou lokalitu budeme chránit a určitě sledovat i s dalšími členy klubu.

Byli by jsme rádi, kdyby nás více lidí oslovilo jako pan Adamec a chtěli od nás upřesnit co to našli, je to poučné pro všechny. Kromě výše zmíněných druhů se nyní se dají najít vzácné urničky pohárové, šťavnatky březnovky, kačenky náprstkové, různé druhy smržů, ucháčů nebo hlízenek. Informace o výskytu těchto druhů bychom velice uvítali.

Miroslav Tauš, Jiří Pošmura.

 

 

 

Mykologický klub Slavkovský les spolu s Chebským muzeem pořádal plánovanou akci pro veřejnost „ Zamykání lesa“ na Zelené hoře u Chebu. Přišlo 45 zájemců o poznání hub v přírodě.

11 km dlouhá trasa vedla lesem po vrstevnicové cestě na Zelenou horu a zpět do Chebu.

Vysvětlili jsme četné dotazy účastníků, kteří cestou nalézali různé houby.

Celkem bylo pojmenováno asi 110 druhů hub.

Některé sebrané houby pak posloužily na vrcholu Zelené hory k uspořádání improvizované výstavky. Byly popsány vystavované druhy a možné záměny jedlých a jedovatých hub.

Například u vystavované jedlé opeňky měnlivé a podobné jedovaté čepičatce jehličnanové.

Byla tu i bedla červenající a její jedovatá dvojnice bedla zahradní(Česká), které se dají zaměnit. Vysvětlili jsme problematiku jejich sběru na rozdílných stanovištích a potřebu dobré tepelné úpravy bedly červenající. Byla popsaná i jedovatá pečárka zápašná a její možná záměna za jedlé pečárky.

Našly se i hřibovité druhy, například hřib strakoš, smrkový, kovář, hnědý a jiné. Vyskytly se i méně běžné druhy hub, jako je trsnatec lupenitý, patyčka rosolovitá, tmavobělka krátkonohá a pečárka Bohušova..

Členové mykologického klubu rozdělali u Bismarckovy rozhledny oheň, kde byla možnost se příjemně ohřát a opéci špekáčky.

Dle plánu byla na vrcholu Zelené hory přečtena báseň o lese a poté nejmladší účastník uzavřel les symbolickým klíčem, čímž jsme naplnili účel naší akce.

Počasí nám přálo, obdivovali jsme nadšení a dobrou náladu účastníků, bylo to určitě i zásluhou obětavých členů našeho klubu.

 

Za MK Slavkovský les

Jiří Pošmura

Sraz byl v Lázních Kynžvart na vlakové zastávce.

Z různých směrů přijelo 13 zájemců o mykologii a krásnou přírodu Slavkovského lesa.

Přes sucho které poznamenalo růst hub jsme nalezli a v terénu dokumentovali asi kolem 55 druhů hub. Vzhledem k aktivitě účastníků, bylo stále co poznávat..

Snad se pro úspěch výstavy objeví další druhy hub.

Byly nalezeny velmi zajímavé houby jako je: hřib kaštanový, korálovec bukový, plstnateček severský, vějířovec obrovský, hlinák červenající, muchomůrka šafránová, bělochoroš pýchavkovitý, voskovičky, bochníček potoční a jiné.

Někteří účastníci si odnášeli ověřené jedlé houby, například muchomůrku růžovku u které jsme vysvětlili poznávací znaky a možnost záměny za jedovaté muchomůrky.

Průzkum a mapování hub týden před výstavou byl účastníky velmi kladně hodnocen, někteří účastníci si dělali dokumentaci nálezů což bylo pozitivním jevem.

10 km procházka se vydařila, bylo pěkné počasí a dobrá nálada, což bylo naším cílem.

zapsal Pošmura Jiří

 

 Výstavka hub - Den s Lesy ČR

 Výstavka hub - Den s Lesy ČR

Fotogalerie z akce:

 

 

Podkategorie