Mykologický klub Slavkovský les ve spolupráci s CHKO Slavkovský les a Chebským muzeem pořádal dne 27.10.2012 akci Zamykání lesa na Zelené hoře

Přes krajně nepříznivé studené a větrné počasí, kdy na Zelené hoře bylo až 15cm sněhu, se zájemců o tuto houbařskou akci sešlo 17, což bylo obdivuhodné. Byly telefonické hovory, jestli opravdu akci konáme, když byl avizován v médiích takový povětrnostní zvrat. Slíbili jsme, že se jde za každého počasí, což bylo i zpětně hodnoceno chválou na naší pěknou akci v zasněžené přírodě.

Pod vedením našich členů vedla trasa asi 11 km po vrstevnicové cestě lesem na Zelenou horu k rozhledně Bismark a zpět.

Mykologové zodpověděli četné dotazy účastníků, kteří cestou nalézali houby pod stromy, kde nebyl sníh. Věděli jsme i o vzácné houbě na ležícím kmeni, odstranili jsme sníh a představili vzácnou malou houbičku voskovičku černavou, která se v republice vyskytuje jen zřídka, podobně jsme demonstrovali vzácnější druh houby houžovec hlemýžďovitý.

Bylo nalezeno asi 60 druhů hub, mezi nimi i poměrně vzácné - voskovička černavá a houžovec hlemýžďovitý.

Nalezené houby pak posloužily na vrcholu Zelené hory na malou výstavku. Ke každé plodnici se mykologové vyjádřili a upozornili na možnost záměny jedlé houby za jedovatou. Důkazem toho byla jedlá Opeňka měnlivá a podobná jedovatá Čepičatka jehličnanová, které bylo možnost na místě demonstrovat.

Mezi nalezenými houbami byly i hřibovité, například strakoš, kozák, hřib hnědý. Byly vystavovány i méně známé druhy hub, jako je mísenka oranžová, ouško kornoutovité, tmavobělka žlutavá, tmavobělka bradavčitá. Byla vystavena i nejedlá bedla zahradní a podobná jedlá bedla červenající. Mykologové vysvětlili problematiku sběru na rozdílných stanovištích a dobrou tepelnou úpravu bedly červenající.

Členové mykologického klubu připravili u Bismarkovy rozhledny pro účastníky oheň, kde byla možnost se ohřát a opéci špekáčky.

Dle plánu byla na vrcholu Zelené hory přečtena báseň o lese a poté slavnostně symbolickým klíčem uzamčen les, čímž jsme naplnili účel naší akce pro veřejnost.

 

Obdivovali jsme nadšení a dobrou náladu účastníků přes nepříznivé počasí, bylo to určitě i zásluhou našich obětavých členů.

Za mykologický klub Slavkovský les, zapsal Pošmura Jiří

Připomenutí 3. výstavy hub v Domově pro seniory Skalka v Chebu

 

Mykologický klub Slavkovský les ve spolupráci s Muzeem Cheb pořádal 19. října 2012 tradiční výstavu hub v Domově seniorů na Skalce v Chebu.

Akce byla určena i pro veřejnost a v rámci mykologické poradny byly zájemcům určovány donesené houby. Bylo prezentováno celkem 140 druhů čerstvých hub, což návštěvníci hodnotili s obdivem.

V rámci přednášky s diskuzí byly ukazovány zajímavé druhy hub a zodpovězen nejeden dotaz přítomných. K vidění byly také jedovaté houby, jako smrtelně jedovatá čepičatka jehličnanová, která se při nepozornosti dá zaměnit za vynikající a chutnou opeňku měnlivou.

Senioři se ptali na úpravu jídel z hub, jejich správné zmrazování i jak je sbírat. K dispozici tu byly výtisky různých receptů a naše houbová kuchařka.

Vystavovaly se i některé, zde vzácnější druhy, mezi nimi např. korálovec bukový, šiškovec černý, houžovec bobří, houžovec hlemýžďovitý voskovička černavá.

Výstava se zdařila, zásluhou aktivní činnosti našich členů, senioři byli nadšeni z toho, že jim bylo umožněno poznávat houby přímo na místě, zvláště to ocenili přítomní vozíčkáři.

Ředitelka Radka Millerová a instruktorka Andrejka Břízová hodnotily pochvalně vliv výstavy na seniory a vyjádřily našemu klubu poděkování za obětavou práci spojenou s její přípravou. Vzájemně jsme si přislíbili, že v této tradici budeme pokračovat.

V rámci poradny pro veřejnost, bylo určeno na dvacet druhů donesených hub.

Výstavy se účastnilo kolem 200 návštěvníků.

Za MK Slavkovský les Jiří Pošmura

Zhodnocení výstavy Mykologického klubu Slavkovský les na správě CHKO Slavkovský les Mariánské Lázně konané dne 8. 9. – 9. 9. 2012
 
 

Přes nebývalé sucho bylo díky obětavosti našich členů a s pomocí přátel z celé republiky

Vystavováno 270 druhů hub, což návštěvníci obdivně hodnotili ústně i formou zápisů do knihy návštěv, výstavu navštívilo 800 lidí.

 Zhodnocení výstavy hub 2012 Mariánské Lázně

Účastníci výstavy mohli vidět i zajímavé druhy, například Korálovec bukový, Vějířovec obrovský, Choroš sírový, Květnatec Archerův, Lošákovec palčivý, Šindelovník severský, Tmavobělku bradavčitou, Boltcovitku mozkovitou, Muchomůrku ježohlavou, zelenou, jízlivou, citronovou, Měcháč písečný, Různoporku pleťovou, Lesklokorku lesklou, Hřib příživný, rubínový, satan, Quéletův, růžovník, rudonachový ,le Galové, přívěskatý, pružný, pečárku Bohušovu, Lošáka jeleního, Vatovec obrovský a jiné.

Součástí výstavy byla i ochutnávka houbových specialit, výrobků našich členů, například - houbový salát, pečenáče, karbanátky, a houby naložené v sladkokyselém nálevu, což návštěvníky velmi lákalo.

Byly k dispozici jak recepty na tyto speciality, tak nová houbařská kuchařka našeho klubu.

Celý výstavní sál byl vyzdoben snímky našich členů, což bylo se zájmem účastníky komentováno.

Děkujeme tímto správě CHKO za instalaci snímků na tabla a umožnění výstavy v jejich atraktivních prostorách.

Účastníci byli velmi spokojení , což bylo naším cílem.

 Vstup do fotogalerie:

Za MK Slavkovský les, zapsal Jiří Pošmura

26.5.2012 - za Čapulkou bahenní

Tato akce byla velmi úspěšná, nejen že byl zaznamenán začínající růst Čapulky bahenní, ale byla nalezena i vzácnější Vodnička přisedlá.26.5.2012 -  za Čapulkou bahenní


Jako prvonález jsme měli skupinku Kališníka obecného.
Této akce se účastnilo celkem 6 lidí, bylo krásné počasí, které přispělo k dobré náladě.
Zkoumali jsme v krásném údolí prameniště, kde jsou staleté vodárny.
Příští rok určitě zopakujeme mykologický průzkum této lokality.
Ukončení a zhodnocení akce bylo v příjemné hospůdce v Pomezí.

 26.5.2012 -  za Čapulkou bahenní

 

 

zapsal Jiří Pošmura

Podkategorie