Zhodnocení výstavy hub na Horním hradě

22.6.2013

Zhodnocení výstavy hub na Horním hradě

V rámci Dne dětí pořádaného Lesy České republiky na Horním hradě, uspořádal náš Mykologický Klub Slavkovský les, výstavu za poznáním hub.
Členové našeho klubu již 3 dny předem sbírali houby v lokalitách kolem Chebu, aby zajistili dostatek exponátů.
Vystavovat houby v tajemných prostorách hradu bylo určitě unikátní.
Tuto akci účastníci velmi kladně hodnotili, nevěřili že je možné v tomto období nalézt tolik hub. Bylo vystavováno celkem 95 druhů z toho 43 čerstvých.

Ve spolupráci s CHKO Český les pořádala Česká mykologická společnost - klub Slavkovský les akci pro veřejnost za poznáním hub v rezervaci Broumovské bučiny.

Zhodnocení akce:  mapování hub v rezervaci Broumovské bučiny 18.5.2013

Přes počáteční nepřízeň počasí se dostavilo 18 účastníků.

Mimo členů mykologického klubu Slavkovský les byla velkým přínosem účast pracovníků CHKO, kteří se věnovali návštěvníkům a vysvětlili jejich dotazy v rámci botaniky, historie a vzniku rezervace.

16. března 2013 uspořádal Mykologický klub Pardubice finále tradičního již 39. ročníku celostátní soutěže "O nejchutnější houby ve sladkokyselém nálevu".

Mezi 72 přihlášenými vzorky měl svá želízka v ohni i náš klub. Takto to nakonec dopadlo:

Mykologický klub Slavkovský les ve spolupráci s CHKO Slavkovský les a Chebským muzeem pořádal dne 27.10.2012 akci Zamykání lesa na Zelené hoře

Přes krajně nepříznivé studené a větrné počasí, kdy na Zelené hoře bylo až 15cm sněhu, se zájemců o tuto houbařskou akci sešlo 17, což bylo obdivuhodné. Byly telefonické hovory, jestli opravdu akci konáme, když byl avizován v médiích takový povětrnostní zvrat. Slíbili jsme, že se jde za každého počasí, což bylo i zpětně hodnoceno chválou na naší pěknou akci v zasněžené přírodě.

Pod vedením našich členů vedla trasa asi 11 km po vrstevnicové cestě lesem na Zelenou horu k rozhledně Bismark a zpět.

Mykologové zodpověděli četné dotazy účastníků, kteří cestou nalézali houby pod stromy, kde nebyl sníh. Věděli jsme i o vzácné houbě na ležícím kmeni, odstranili jsme sníh a představili vzácnou malou houbičku voskovičku černavou, která se v republice vyskytuje jen zřídka, podobně jsme demonstrovali vzácnější druh houby houžovec hlemýžďovitý.

Bylo nalezeno asi 60 druhů hub, mezi nimi i poměrně vzácné - voskovička černavá a houžovec hlemýžďovitý.

Nalezené houby pak posloužily na vrcholu Zelené hory na malou výstavku. Ke každé plodnici se mykologové vyjádřili a upozornili na možnost záměny jedlé houby za jedovatou. Důkazem toho byla jedlá Opeňka měnlivá a podobná jedovatá Čepičatka jehličnanová, které bylo možnost na místě demonstrovat.

Mezi nalezenými houbami byly i hřibovité, například strakoš, kozák, hřib hnědý. Byly vystavovány i méně známé druhy hub, jako je mísenka oranžová, ouško kornoutovité, tmavobělka žlutavá, tmavobělka bradavčitá. Byla vystavena i nejedlá bedla zahradní a podobná jedlá bedla červenající. Mykologové vysvětlili problematiku sběru na rozdílných stanovištích a dobrou tepelnou úpravu bedly červenající.

Členové mykologického klubu připravili u Bismarkovy rozhledny pro účastníky oheň, kde byla možnost se ohřát a opéci špekáčky.

Dle plánu byla na vrcholu Zelené hory přečtena báseň o lese a poté slavnostně symbolickým klíčem uzamčen les, čímž jsme naplnili účel naší akce pro veřejnost.

 

Obdivovali jsme nadšení a dobrou náladu účastníků přes nepříznivé počasí, bylo to určitě i zásluhou našich obětavých členů.

Za mykologický klub Slavkovský les, zapsal Pošmura Jiří

Podkategorie