MK Slavkovský les spolu s Chebským muzeem pořádal v sobotu 12. října 2013 akci pro veřejnost Zamykání lesa na Zelené hoře.

Poznávání podzimních hub aneb Zamykání lesa 2013

Přes nepříznivé studené počasí, se zájemců o tuto houbařskou akci sešlo 31. Nejvzdálenější účastnice byla až z Ostravy.
11 km dlouhá trasa vedla po vrstevnicové cestě lesem na Zelenou horu k rozhledně Bismark a zpět.
Probrali jsme četné dotazy účastníků, kteří cestou nalézali různé houby.
Byl představen prvonález vzácného kukmáka příživného na strmělce mlžence, což není běžně k vidění. Zároveň byl vysvětlen nález narostlice na strmělce mlžence.
Celkem bylo nalezeno na 153 druhů hub.

Zhodnocení 4. výstavy hub v Domově pro seniory Skalka v Chebu

 Mykologický klub Slavkovský les ve spolupráci s Muzeem Cheb pořádal 4. října tradiční výstavu hub v Domově seniorů na Skalce v Chebu.
Akce byla určena i pro veřejnost a v rámci mykologické poradny byly zájemcům určovány donesené houby. Bylo prezentováno celkem 140 druhů hub, což návštěvníci hodnotili s obdivem.

 

Hodnocení výstavy Mykologického klubu Slavkovský les na správě  CHKO Slavkovský les Mariánské Lázně konané dne 28.9. – 29.9. 2013


Zásluhou obětavé práce našich členů a pomoci přátel z celé republiky

 

bylo vystavováno na správě CHKO Slavkovský les 400 druhů hub, které obdivovalo asi 1200 návštěvníků.

Hodnocení výstavy Mykologického klubu Slavkovský les na správě  CHKO Slavkovský les Mariánské Lázně konané dne 28.9. – 29.9. 2013

Vstup do fotogalerie:

Sraz byl před Správou CHKO Slavkovský les.

Z různých směrů přijelo do Mariánských Lázní 21 zájemců o mykologii a krásnou přírodu Slavkovského lesa .

Mykologičtí přátelé se pak vydali do Lázní Kynžvart Slavkovským lesem, trasa byla dlouhá asi 12 km.

 

Nalezli jsme velmi zajímavé a vzácné houby, jako je: patyčka rosolovitá (Leotia lubrica), liška Friesova (Cantharellus friesii), houžovec hlemýžďovitý (Lentinellus cochleatus), slizečka porcelánová (Oudemansiella mucida), bedla ostrošupinná (Lepiota aspera), korálovec bukový (Hericium clathroides), šiškovec černý (Strobilomyces floccopus), mísenka oranžová (Aleuria aurantia),ouško kornoutovité (Otidea onotica), řasnatky a jiné.

Bylo zdokumentováno asi 80 druhů hub.

Vstup do fotogalerie:

Podkategorie