2.2.2014 - Zhodnocení nedělní akce MK Slavkovský les

 Přes chladné pošmourné počasí se sešlo několik členů klubu a prozkoumali okolí Chebu. Zajímali nás zimní houby, specielně penízovka sametonohá.

Jelikož známe lokality, kde se dají nalézt, úspěch nás neminul.

Pomocí skládací lopatky jsme opatrně odstranili sníh a na pařízku se objevil nádherný trs penízovky.

Radost z pěkného nálezu jsme umocnili přípitkem teplého svařáku z termosky, který se do poletujících sněhových vloček náramně hodil.

2.2.2014 - nedělní procházka MK Slavkovský les

Pokračovali jsme v průzkumu a nalezli mimo jiné i ucho Jidášovo a hlívu ústřičnou. Také se dají nalézt zajímavé dřevokazné houby, například outkovka pestrá, která obsahuje zdraví prospěšné látky.

Dá se nalézt i nejedlá hlíva hnízdovitá, která je však od hlívy ústřičné jinak zbarvená – je jasně žlutooranžová.

Hezky jsme si společnou procházku užili, utužili zdraví v nepříznivém počasí a slíbili si další mykologickou procházku.

Odkaz do fotogalerie:

Zapsal: Jiří Pošmura

 

 

Trasa vedla z Chebu podél Ohře, přes Komorní hůrku do Frant.Lázní, kde jsme prošli park a vydali se jinou cestou zpět do Chebu, sešlo se nás celkem 10 účastníků a rodinných příslušníků.

28.12.2013 - povánoční kiloschoz členů MK Slavkovský les

Při této akci se sledoval a na místě konzultoval růst pozdních hub, čímž jsme si přímo v terénu zopakovali svoje znalosti.

Nalezlo se ještě slušné množství druhů hub, jako čirůvka fialová, třepenitka maková, cihlová, opeňka měnlivá, penízovka sametonohá, pařezník pozdní, obecný, strmělka anýzka, rosolovka listová, černorosol chrupavčitý, bukový, uťatý, hlíva ústřičná, voskovička citronová, různé helmovky, kržatky, choroše, hlenky a další houby.

28.12.2013 - povánoční kiloschoz členů MK Slavkovský les

Byl také učiněn nález různoporky pleťové a houžovce bobřího, které nejsou tak běžné a jsou v červeném seznamu hub.

MK Slavkovský les spolu s Chebským muzeem pořádal v sobotu 12. října 2013 akci pro veřejnost Zamykání lesa na Zelené hoře.

Poznávání podzimních hub aneb Zamykání lesa 2013

Přes nepříznivé studené počasí, se zájemců o tuto houbařskou akci sešlo 31. Nejvzdálenější účastnice byla až z Ostravy.
11 km dlouhá trasa vedla po vrstevnicové cestě lesem na Zelenou horu k rozhledně Bismark a zpět.
Probrali jsme četné dotazy účastníků, kteří cestou nalézali různé houby.
Byl představen prvonález vzácného kukmáka příživného na strmělce mlžence, což není běžně k vidění. Zároveň byl vysvětlen nález narostlice na strmělce mlžence.
Celkem bylo nalezeno na 153 druhů hub.

Zhodnocení 4. výstavy hub v Domově pro seniory Skalka v Chebu

 Mykologický klub Slavkovský les ve spolupráci s Muzeem Cheb pořádal 4. října tradiční výstavu hub v Domově seniorů na Skalce v Chebu.
Akce byla určena i pro veřejnost a v rámci mykologické poradny byly zájemcům určovány donesené houby. Bylo prezentováno celkem 140 druhů hub, což návštěvníci hodnotili s obdivem.

 

Podkategorie