Mykologický klub Slavkovský les ve spolupráci s Muzeem Cheb pořádal tradiční výstavu hub v Domově seniorů na Skalce v Chebu.

Hodnocení již tradiční 5 výstavy hub v Domově pro seniory Skalka Cheb, konané dne 3.10.2014

Akce byla nejen pro seniory, ale i pro veřejnost kde v rámci mykologické poradny bylo určeno 11 druhů hub.

Bylo prezentováno celkem 175 druhů hub, což bylo návštěvníky obdivně hodnoceno.

Výstavy se účastnilo asi 200 lidí.

Byly k vidění také jedovaté houby, jako muchomůrka panterová, porfýrová, citronová a bedla zahradní. Členové klubu vysvětlovali dotazy o zaměnitelnosti jedlých hub za jedovaté.

Vystavovaly se i vzácnější druhy : například korálovec bukový, houžovec hlemýžďovitý, lošák jelení a poprvé vzácný kukmák cizopasný.

Účastníci se ptali na úpravu jídel z hub a zmrazování , byli rádi za výtisky houbových receptů.

Hodnocení již tradiční 5 výstavy hub v Domově pro seniory Skalka Cheb, konané dne 3.10.2014

 

Výstavu navštívilo také 40 studentů místního gymnázia v rámci výuky.

Také předseda německého klubu houbařů obdivně hodnotil výstavu a chtěl s námi navázat kontakt, pozvali jsme je na naší další akci pro veřejnost 11.10. Zamykání lesa na Zelené hoře.

Výstava se zdařila, zásluhou aktivní činnosti našich členů, senioři byli nadšeni z toho, že jim bylo umožněno poznávat houby přímo na místě, zvláště vozíčkáři byli vděční.

 V rámci osvěty výstava splnila účel, což bylo naším cílem.

Vstup do fotogalerie:

Za mykologický klub Slavkovský les zapsal Jiří Pošmura.

V rámci Dne dětí pořádaného Lesy České republiky v Mariánských Lázních, uspořádal náš Mykologický Klub Slavkovský les výstavu za poznáním hub. Přes velké sucho sháněli naši obětaví členové houby v lokalitách kolem Chebu, aby zajistili dostatek exponátů.

Zhodnocení výstavy hub pro LČR v Mariánských Lázních - 21.6.2014

Výstavu účastníci velmi kladně hodnotili, nevěřili že je možné v tomto extrémně suchém období nalézt tolik hub. Bylo vystavováno celkem 95 druhů z toho 31 čerstvých.

Zhodnocení výstavy hub pro LČR v Mariánských Lázních - 21.6.2014

Rodiče a jejich děti s nadšením komentovali hlavně hřibovité houby.

Byla vystavována i vzácnější jedovatá muchomůrka královská.

V rámci výstavy byla i propagace České mykologické společnosti, kde v letáčku byla vysvětlena činnost a její význam.

Nechyběly ani houbové recepty a prezentace snímků hub našich členů.

V rámci osvěty byly zhotoveny 2 typy soutěžních testů o houbách. Bylo s podivem s jakým zaujetím a nadšením se děti i jejich rodiče zapojili do soutěže.

Na krásu hub se bylo také možné podívat pod lupou o což byl velký zájem.

Od Lesů České republiky nám bylo tlumočeno poděkování s tím, že by chtěli i příští rok tuto výstavu hub zopakovat.

 

Přes náročnost se naše letošní první výstava zdařila, což bylo naším cílem.

Vstup do fotogalerie:

Zapsal Pošmura Jiří, předseda MK Slavkovský les.

 

Mykologický klub Slavkovský les ve spolupráci s CHKO Český les, pořádal dne 18.5. 2014 plánovanou akci : Za jarními houbami Tachovska.

Zájemců o tuto houbařskou akci se sešlo 28, což přes celodenní déšť byl úspěch.

18.5.2014 - Zhodnocení mykologické akce pro veřejnost v Tachově

Účastníci přijeli i ze vzdálenějších míst - Karlovy Vary, Plzeň, Horšovský Týn , Horní Slavkov.

Pod vedením RNDr. Mileny Prokopové ze Správy CHKO Český les, jsme měli možnost absolvovat asi 6 km úsek, krásnou lokalitou kolem řeky Mže.

Dopředu jsme zásluhou našich aktivních členů, nasbírali na Chebsku asi 20 druhů hub. Byly představeny jarní houby, jako je čirůvka májovka, závojenka podtrnka, polnička raná, špička obecná, což bylo se zájmem kladně komentováno. Nalezené houby pak posloužily místním učitelům k výuce. Celkem bylo nalezeno asi 55 druhů hub.

Mezi nalezenými houbami byly raritky, jako je lesklokorka lesklá, penízovka věštecká, ale i jedovatá bedla zahradní u které byla vysvětlena možnost záměny za jedlou bedlu červenající. Byla nalezena i typicky podzimní houba, čirůvka fialová.

18.5.2014 - Zhodnocení mykologické akce pro veřejnost v Tachově

Dle plánu na závěr akce, odemkl symbolickým klíčem nejmladší účastník les.

18.5.2014 - Zhodnocení mykologické akce pro veřejnost v Tachově

Přes nepřízeň počasí se poznávání jarních druhů hub vydařilo, zapálenost pro poznání hub byla veliká, což bylo naším cílem.

Vstup do fotogalerie:

Za mykologický klub Slavkovský les, zapsal Pošmura Jiří.

 

Slíbili jsme si na výroční schůzi, že budeme sledovat lokality vzácnějších hub.

Tato akce byla velmi úspěšná, nejen že se dokumentovala Míhavka vodní, ale byla nalezena i Vodnička terčovitá, Vodnička potoční a  vzácná Míhavka tenkovýtrusá (přisedlá). Překvapil nás růst Čapulky bahenní, kterou jsme v tuto roční dobu a v takovém množství ještě nezaznamenali.

12.4.2014 -  akce MK.Slavkovský les kontrola lokality Míhavky vodní

 Míhavka vodní

 

Akce se účastnilo celkem 7 lidí, někteří tyto vodní houbičky ještě nikdy neviděli.

Byly nalezeny i jiné houby: Štítovka jelení, Ucháč obecný, Špička žíněná, Penízovka smrková, Opeňka měnlivá, Jelenka obecná, Tmavobělka žlutavá, kropilka a i jiné běžnější druhy.

Odvážnější navštívili jeskyni pod Dylení, kde byla možnost vidět netopýra.

Příznivé počasí nám přálo, což umocňovalo dobrou náladu.

Tuto akci si určitě zopakujeme v zájmu sledování této výjimečně krásné lokality.

 

Vstup do fotogalerie:

Jiří Pošmura

Podkategorie