Slíbili jsme si na schůzce klubu Slavkovský les, že se vypravíme na kontrolu lokalit ohnivců na Chebsku.

 

14.3.2015 kontrola lokalit ohnivců

 

Přes chladné pošmourné počasí se sešlo několik členů klubu.

Pozvali jsme i naší příznivkyni klubu Evu Martínkovou, která je členkou ochrany přírody a zabývá se dřevokaznými houbami.

Jelikož známe lokality kde se dají nalézt, úspěch nás neminul.

Zásluhou člena Standy Nováka jsme dokonce našli novou lokalitu.

Radost z pěkného nálezu jsme umocnili přípitkem teplého svařáku z termosky, který se do poletujících sněhových vloček náramně hodil.

S plánované asi 8 km dlouhé procházky to nakonec bylo 13 km.

Hezky jsme si společnou procházku užili, utužili zdraví v nepříznivém počasí a slíbili si další akci za houbičkami.

 

Odkaz do fotogalerie:

Zapsal: Jiří Pošmura

 

Akci „Zamykání lesa“ jsme uspořádali dne 11. 10. 2014, ve spolupráci s Chebským muzeem.


Zhodnocení mykologické akce pro veřejnost - Zamykání lesa

Sešlo se 61 účastníků.

Zhodnocení mykologické akce pro veřejnost - Zamykání lesa

 

Přijel i předseda německého mykologického spolku pan Lothar Roth, velmi se mu líbila naše procházka pro veřejnost. Domluvili jsme se na společné akci s jejich klubem, který je poblíž našich hranic.

Trasa terénem vedla asi 11 km po vrstevnicové cestě lesem na Zelenou horu až k rozhledně Bismarck a zpět, tuto trasu absolvovaly i rodiny s dětmi, což byl pro ně vcelku sportovní výkon.


Členové našeho klubu už přímo v terénu odpovídali na četné dotazy účastníků k nalezeným houbám.


Celkem se našlo asi 145 druhů právě rostoucích hub, mezi nimi některé i poměrně vzácné, například kukmák cizopasný a houžovec hlemýžďovitý.


Houby pak všem posloužily na vrcholu Zelené hory v rámci výstavky. Ke každé plodnici se mykologové vyjádřili a upozornili, zvláště pak u muchomůrek, na možnost záměny za jedovaté dvojníky.

Zhodnocení mykologické akce pro veřejnost - Zamykání lesa

Nechyběly ani hřibovité druhy, například křemenáč, strakoš, kozák, hřib smrkový, hřib hnědý, hřib sametový či klouzek sličný.


Byly tu i pro někoho méně známé druhy hub, jako muchomůrka porfýrová, strmělka anýzka, slizák mazlavý, třepenitky atd.


Mj. jsme názorně vysvětlili rozdíl mezi chutnou opeňkou měnlivou a jedovatou čepičatkou jehličnanovou.


Potěšilo nás, s jakým nadšením se zapojily do hledání hub i děti přítomných rodičů.


Na vrcholu Zelené hory pak zazněla báseň o lese a poté už byl symbolickým klíčem uzamčen les, čímž byl záměr naší akce naplněn.


Na připraveném ohni u Bismarckovy rozhledny zanedlouho potom zavoněly opečené špekáčky.


Počasí nám přálo, poznávání podzimních hub se vydařilo, byli jsme potěšeni velkým zájmem všech účastníků.

 

Vstup do fotogalerie:

Za MK Slavkovský les
Jiří Pošmura

 

 Mykologický klub Slavkovský les ve spolupráci s Muzeem Cheb pořádal tradiční výstavu hub v Domově seniorů na Skalce v Chebu.

Hodnocení již tradiční 5 výstavy hub v Domově pro seniory Skalka Cheb, konané dne 3.10.2014

Akce byla nejen pro seniory, ale i pro veřejnost kde v rámci mykologické poradny bylo určeno 11 druhů hub.

Bylo prezentováno celkem 175 druhů hub, což bylo návštěvníky obdivně hodnoceno.

Výstavy se účastnilo asi 200 lidí.

Byly k vidění také jedovaté houby, jako muchomůrka panterová, porfýrová, citronová a bedla zahradní. Členové klubu vysvětlovali dotazy o zaměnitelnosti jedlých hub za jedovaté.

Vystavovaly se i vzácnější druhy : například korálovec bukový, houžovec hlemýžďovitý, lošák jelení a poprvé vzácný kukmák cizopasný.

Účastníci se ptali na úpravu jídel z hub a zmrazování , byli rádi za výtisky houbových receptů.

Hodnocení již tradiční 5 výstavy hub v Domově pro seniory Skalka Cheb, konané dne 3.10.2014

 

Výstavu navštívilo také 40 studentů místního gymnázia v rámci výuky.

Také předseda německého klubu houbařů obdivně hodnotil výstavu a chtěl s námi navázat kontakt, pozvali jsme je na naší další akci pro veřejnost 11.10. Zamykání lesa na Zelené hoře.

Výstava se zdařila, zásluhou aktivní činnosti našich členů, senioři byli nadšeni z toho, že jim bylo umožněno poznávat houby přímo na místě, zvláště vozíčkáři byli vděční.

 V rámci osvěty výstava splnila účel, což bylo naším cílem.

Vstup do fotogalerie:

Za mykologický klub Slavkovský les zapsal Jiří Pošmura.

V rámci Dne dětí pořádaného Lesy České republiky v Mariánských Lázních, uspořádal náš Mykologický Klub Slavkovský les výstavu za poznáním hub. Přes velké sucho sháněli naši obětaví členové houby v lokalitách kolem Chebu, aby zajistili dostatek exponátů.

Zhodnocení výstavy hub pro LČR v Mariánských Lázních - 21.6.2014

Výstavu účastníci velmi kladně hodnotili, nevěřili že je možné v tomto extrémně suchém období nalézt tolik hub. Bylo vystavováno celkem 95 druhů z toho 31 čerstvých.

Zhodnocení výstavy hub pro LČR v Mariánských Lázních - 21.6.2014

Rodiče a jejich děti s nadšením komentovali hlavně hřibovité houby.

Byla vystavována i vzácnější jedovatá muchomůrka královská.

V rámci výstavy byla i propagace České mykologické společnosti, kde v letáčku byla vysvětlena činnost a její význam.

Nechyběly ani houbové recepty a prezentace snímků hub našich členů.

V rámci osvěty byly zhotoveny 2 typy soutěžních testů o houbách. Bylo s podivem s jakým zaujetím a nadšením se děti i jejich rodiče zapojili do soutěže.

Na krásu hub se bylo také možné podívat pod lupou o což byl velký zájem.

Od Lesů České republiky nám bylo tlumočeno poděkování s tím, že by chtěli i příští rok tuto výstavu hub zopakovat.

 

Přes náročnost se naše letošní první výstava zdařila, což bylo naším cílem.

Vstup do fotogalerie:

Zapsal Pošmura Jiří, předseda MK Slavkovský les.

 

Podkategorie