V sobotu 14. října pořádal Mykologický klub Slavkovský les ve spolupráci s muzeem Cheb tradiční zamykání lesa. Vycházka na Zelenou horu k rozhledně Bismarck spojená

s přednáškou o nalezených houbách a opékáním buřtů a výhledem z rozhledny přilákala i díky slunečnému počasí na šedesátpět milovníků přírody všech věkových kategorií. Startovalo se tradičně v devět hodin ráno z Poohří od dřevěné lávky. Účastníci prošli Krajinkou pod chebským hradem k hrázi nádrže Skalka a následoval výstup zalesněným terénem na Zelenou horu. Cestou byly vysvětlovány nalezené druhy hub. Na Zelené hoře se pak vystavovalo asi 100 druhů nalezených hub.

Přednášky se zhostili členové klubu Jiří Pošmura a Miroslav Tauš. Byly vystavovány

i jedovaté houby, u kterých byla vysvětlena možná záměna za jedlé. Z méně známých hub byla vystavována vzácnější housenice cizopasná.

Na závěr nejmladší účastník a další symbolicky uzamkli les a tím oficiální část akce skončila. 

 

Vstup do fotogalerie: