Na přelomu dubna a května provedli členové klubu a přátelé z Domažlicka, kterým jsme s radostí oplatili pozvání na lokalitu ohnivce zimního, každoroční monitoring výskytu vzácných vodních hub v lesních potocích pod kopcem Dylení. Přes nepříznivé studené počasí v předchozích dnech se na lokalitě podařilo zdokumentovat růst míhavky vodní (Vibrissea truncorum), která zastoupením byla nejpočetnější a byla nalezena v množství čítající několik stovek plodnic. Ostatních druhů hub bylo zaznamenáno o poznání méně. Výskyt Míhavký přisedlé (Vibrissea leptospira), vodničky terčovité (Cudoniella tenuispora) a vodničky potoční (Cudoniella clavus) byl zaznamenán pouze na jediné ponořené větvi pro každý druh. Čapulka bahenní (Mitrula paludosa) byla nalezena sice na dvou lokalitách, ale v počtu pouhých pěti kusů. Kromě vodních hub se v okolních jehličnatých lesích podařilo zaznamenat růst běžného ucháče obecného(Gyromitra esculenta), smrže kuželovitého (Morchella conica),, opeňky měnlivé(Kuehneromyces mutabilis), třepenitky svazčité (Hypholoma fasciculare), křehutky výkalové (Psathyrella tenuicula) a křehutky hnědošedé (Psathyrella spadiceogrisea). S potěšením jsme kvitovali nález dvou plodnic ucháče obrovského (Gyromitra gigas), kterého se členům podařilo najít na západě Čech poprvé.Z neznámé v mechu rostoucí houbičky se vyklubala kalichovka hvězdovýtrusá (Omphaliaster asterosporus ) z červeného seznamu ohrožených druhů a na starých větvích se podařil nález neznámých ušíček (Pseudoplectania sp.), která se dají určit pouze mikroskopicky.

Přestože ve srovnání s předchozími léty značně poklesl počet vzácných vodních hub, lze monitoring považovat za úspěšný, neboť se podařilo zdokumentovat výskyt všech druhů vodních hub, které zde byly v minulých letech nalezeny.

Závěrem bychom chtěli své přiznivce vyzvat, aby se pokusili ve svých lokalitách podívat po vodních houbách rostoucích na větvích a šiškách ležících v lesních potocích s čistou vodou a dali nám o případných nálezech vědět, případně nám zaslali fotografie nálezů.