1.4.2017

Žádost pana Vojtěcha Adamce o potvrzení nálezu krasočíšky žluté a ohnivce zimního, která dorazila na kontaktní email našeho mykologického klubu, způsobila mezi jeho členy veliký rozruch. Z přiložených fotografií bylo beze vších pochyb možno konstatovat, že se na území Karlovarska skutečně podařilo najít vzácnou a chráněnou krasočíšku žlutou (Caloscypha fulgens) a ještě vzácnější ohnivec zimní (Microstoma protractum). Okamžitě jsme se obrátili na šťastného nálezce s žádostí, zda by nebyl ochoten nás na lokalitu doprovodit, abychom se také mohli vzácnými nálezy pokochat a řádně je zdokumentovat. Mnozí z nás je totiž ještě nikdy neviděli. Pan Adamec s rodinou byl tak velice laskav, že si na nás udělal čas a tak v sobotu 1.4. vyrazila skupina členů klubu směr Bečov. Lokalita vzácných hub se nachází kousek za městem ve stráni nad silnicí. Hned ve spodní části se nám podařilo najít mnoho drobných plodniček krasočíšky žluté a také několik plodnic další vzácné houby terčovnice síťnaté (Disciotis venosa) s typickým chlórovým zápachem. Červené plodnice ohnivce zimního se nacházely v nepočetných skupinkách i jednotlivě výše v nejprudší části svahu v místě s bohatou vrstvou humusu. Celkově se podařilo najít přibližně dvacet plodnic ohnivců. Navštívenou lokalitu budeme chránit a určitě sledovat i s dalšími členy klubu.

Byli by jsme rádi, kdyby nás více lidí oslovilo jako pan Adamec a chtěli od nás upřesnit co to našli, je to poučné pro všechny. Kromě výše zmíněných druhů se nyní se dají najít vzácné urničky pohárové, šťavnatky březnovky, kačenky náprstkové, různé druhy smržů, ucháčů nebo hlízenek. Informace o výskytu těchto druhů bychom velice uvítali.

Miroslav Tauš, Jiří Pošmura.