Vytisknout

2.10.2015

Zhodnocení 5. výstavy hub v Domově pro seniory Skalka v Chebu

 

Mykologický klub Slavkovský les ve spolupráci s Muzeem Cheb pořádal 2. října tradiční výstavu hub v Domově seniorů na Skalce v Chebu.

Akce byla určena i pro veřejnost a v rámci mykologické poradny byly zájemcům určeny donesené houby. Prezentaci 168 druhů hub hodnotili návštěvníci s obdivem.

K vidění byly také jedovaté houby, jako například muchomůrka porfýrová, panterová, královská a citronová. Na těchto pak byly vysvětleny a ukázány znaky, kterými se liší od jedlé muchomůrky růžovky.

Senioři se ptali na úpravu jídel z hub, jejich správné zmrazování i jak je sbírat. Vystavovaly se i vzácnější druhy, mezi nimi např. masenka lišejníková, korálovec bukový, šiškovec černý, houžovec hlemýžďovitý, hlíva hnízdovitá, lesklokorka lesklá a další.

Nejvíce vzbudila pozornost největší houba, a to asi 35 kg těžký vějířovec obrovský.

Výstavu navštívila i školní družina z 1. ZŠ Cheb.

Zhodnocení 5. výstavy hub v Domově pro seniory Skalka v Chebu

Bylo krásné pozorovat zájem dětí o nejrůznější exponáty, ve svém nadšení nám potom do návštěvní knihy namalovaly pěkné obrázky hub, za což dostaly sladkou odměnu.

 

Svou návštěvou nás překvapil předseda německého mykologického klubu Lothar Roth se svým synem z Adorfu. Darovali nám do naší knihovny publikaci červeného seznamu hub v Sasku, 7 Českých atlasů, a 1 mykologický sborník v němčině, kde je pojednána i spolupráce o nálezu vzácného Oranžovce vláknitého (Pycnoporellus fulgens).

Němečtí přátelé přislíbili účast na naší další akci pro veřejnost Zamykání lesa na Zelené hoře, a to v sobotu 10.10. 2015.

Výstava se zdařila zásluhou aktivní činnosti našich členů a Ekocentra Cheb. Senioři byli nadšeni z toho, že jim bylo umožněno poznávat houby přímo na místě, zvláště vozíčkáři byli vděční.

V rámci osvěty výstava splnila účel, což bylo naším cílem.

Malé odpolední výstavy se účastnilo 145 návštěvníků.

Za MK Slavkovský les: Jiří Pošmura