Akci „Zamykání lesa“ jsme uspořádali dne 11. 10. 2014, ve spolupráci s Chebským muzeem.


Zhodnocení mykologické akce pro veřejnost - Zamykání lesa

Sešlo se 61 účastníků.

Zhodnocení mykologické akce pro veřejnost - Zamykání lesa

 

Přijel i předseda německého mykologického spolku pan Lothar Roth, velmi se mu líbila naše procházka pro veřejnost. Domluvili jsme se na společné akci s jejich klubem, který je poblíž našich hranic.

Trasa terénem vedla asi 11 km po vrstevnicové cestě lesem na Zelenou horu až k rozhledně Bismarck a zpět, tuto trasu absolvovaly i rodiny s dětmi, což byl pro ně vcelku sportovní výkon.


Členové našeho klubu už přímo v terénu odpovídali na četné dotazy účastníků k nalezeným houbám.


Celkem se našlo asi 145 druhů právě rostoucích hub, mezi nimi některé i poměrně vzácné, například kukmák cizopasný a houžovec hlemýžďovitý.


Houby pak všem posloužily na vrcholu Zelené hory v rámci výstavky. Ke každé plodnici se mykologové vyjádřili a upozornili, zvláště pak u muchomůrek, na možnost záměny za jedovaté dvojníky.

Zhodnocení mykologické akce pro veřejnost - Zamykání lesa

Nechyběly ani hřibovité druhy, například křemenáč, strakoš, kozák, hřib smrkový, hřib hnědý, hřib sametový či klouzek sličný.


Byly tu i pro někoho méně známé druhy hub, jako muchomůrka porfýrová, strmělka anýzka, slizák mazlavý, třepenitky atd.


Mj. jsme názorně vysvětlili rozdíl mezi chutnou opeňkou měnlivou a jedovatou čepičatkou jehličnanovou.


Potěšilo nás, s jakým nadšením se zapojily do hledání hub i děti přítomných rodičů.


Na vrcholu Zelené hory pak zazněla báseň o lese a poté už byl symbolickým klíčem uzamčen les, čímž byl záměr naší akce naplněn.


Na připraveném ohni u Bismarckovy rozhledny zanedlouho potom zavoněly opečené špekáčky.


Počasí nám přálo, poznávání podzimních hub se vydařilo, byli jsme potěšeni velkým zájmem všech účastníků.

 

Vstup do fotogalerie:

Za MK Slavkovský les
Jiří Pošmura