Členové našeho klubu vyrazili na zamrzlý kopec Dyleň, přikládáme pár fotek.

Pár úlovků:

V sobotu 14. října pořádal Mykologický klub Slavkovský les ve spolupráci s muzeem Cheb tradiční zamykání lesa. Vycházka na Zelenou horu k rozhledně Bismarck spojená

s přednáškou o nalezených houbách a opékáním buřtů a výhledem z rozhledny přilákala i díky slunečnému počasí na šedesátpět milovníků přírody všech věkových kategorií. Startovalo se tradičně v devět hodin ráno z Poohří od dřevěné lávky. Účastníci prošli Krajinkou pod chebským hradem k hrázi nádrže Skalka a následoval výstup zalesněným terénem na Zelenou horu. Cestou byly vysvětlovány nalezené druhy hub. Na Zelené hoře se pak vystavovalo asi 100 druhů nalezených hub.

Přednášky se zhostili členové klubu Jiří Pošmura a Miroslav Tauš. Byly vystavovány

i jedovaté houby, u kterých byla vysvětlena možná záměna za jedlé. Z méně známých hub byla vystavována vzácnější housenice cizopasná.

Na závěr nejmladší účastník a další symbolicky uzamkli les a tím oficiální část akce skončila. 

 

Vstup do fotogalerie:

 

 

Obec Kladská je nedílnou součástí CHKO Slavkovský les a okolní věkovité lesy kolem osady a místních rašelinišť členy našeho klubu přitahují jako magnet. Místní specifické vlhčí a chladnější podnebí společně s popadanými kmeny buků v jinak smrkových lesích poskytují domov mnoha vzácným a nehojným druhům hub, které běžný houbař hned tak nepotká. Čtyřčlenná výprava klubu oblast navštívila 23. září a rozhodně neojížděla zklamaná. Na padlých, tlejících kmenech buků se podařilo zmapovat několik skupinek rosoloklihatky čiré (Neobulgaria pura) uvedené v Červeném seznamu makromycetů ČR, vzácný Pařezník číškovitý (Panellus patellaris) a ucháč čepcovitý, jehož plodnice v počtu několika desítek kusů nikdy na lokalitě v takovém množství nalezena nebyla. Z běžnějších druhů se podařilo zmapovat přehlíženou zrnivku žraločí (Cystoderma carcharias), křehutku vodomilnou (Psathyrella piluliformis), nenápadný krásnorůžek rohovitý (Calocera bornea), bělochoroš modravý (Postia caesia), číhovitku větší (Ascocoryne cylichnium ) a jedovatou čepičatku jehličnanovou (Galerina marginata). Nejvzácnější nález se podařil paradoxně přímo v katastru obce Kladská, kde jsme v příkopu silnice na uříznutém parohu objevili kaziroh koňský (Onygena equina), který v usušeném stavu obohatí sbírky exsikátů v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Pochopitelně jsme nezapomněli ani na své chuťové buňky a naše košíky se postupně naplnily velikým množstvím suchohřibů sametových (Xerocomellus pruinatus), suchohřibů hnědých (Imleria badia), ryzců smrkových (Lactarius deterrimus), ryzců černohlávků (Lactarius lignyotus) a lišek nálevkovitých (Craterellus tubaeformis).

Vstup do fotogalerie: zde

 


 

V prvním červencovém týdnu jsme uskutečnili mapování teplomilných druhů hub na pomezí středních a východních Čech. Cílem mapování bylo najít co nejvíce druhů teplomilných vzácných druhů hřibovitých hub, které s ohledem na skladbu lesa, podnebí a půdní podmínky nemáme šanci v západních Čechách najít. Navštívené lokality nám v minulosti zpřístupnili místní houboví nadšenci. Jednalo se o přírodní rezervace, hráze rybníků, parky i úseky lesů s listnatými lesy s převahou dubů doplněných habry či lípami převážně na vápenitém podloží, což jsou podmínky, které vzácným hřibovitým houbám vyhovují nejlépe. Přestože nám hledání znepříjemňovalo horké počasí, množství klošů, komárů i klíšťat, tak se nám na navštívených lokalitách podařilo najít velké množství plodnic hřiba plavého (Boletus impolitus), několik plodnic hřiba satana (Rubroboletus satanas), hřiba přívěskatého (Boletus appendiculatus), hřiba Quéletova (Suillellus queletii), kozáka dubového (Leccinellum crocipodium) a dvě plodnice hřiba rudonachového (Imperator rhodopurpureus). Kromě hřibovitých hub byla nalezena jedna vzácná a chráněná plodnice muchomůrky šiškovité (Amanita strobiliformis). Z  běžnějších druhů hub jsme narazili na větší množství mladých hřibů dubových (Boletus reticulatus), několik hřibů plstnatých (Boletus subtomentosus), hřibů smrkových (Boletus edulis) a různé druhy holubinek. Bohužel se stejně jako na většině území republiky na růstu hub i zde podepsalo nepříznivé počasí s nedostatkem srážek, takže jsme nenalezli tolik druhů jako v minulosti. Přesto jsme byli s výsledkem mapování velice spokojeni, protože vzácné a chráněné hřiby v našich obvyklých lovištích v západních Čechách nepotkáváme moc často.

Akce - Za teplomilnými hřiby

Vstup do fotogalerie:

Podkategorie