Občanské sdružení
„Mykologický klub Slavkovský les, z.s.“

 

 

 

Spolek je právnickou osobou,
jejím sídlem je: Seifertova 1837, 356 01 Sokolov

IČO: 22869204
Číslo účtu: 239554195/0300

 

Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů se společným zájmem

 

 www.justice.cz

 

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

Základním účelem a hlavní činností spolku je:

1.      propagace, šíření mykologie a houbaření jak po stránce popularizační, tak po stránce praktické

2.      ochrana přírody a krajiny v úzké spolupráci se státními orgány ochrany přírody a životního prostředí

3.      realizaci svých cílů spolek uskutečňuje zvláště pořádáním:

a)      houbařských výstav

b)      houbařské poradny, besed o houbách a přírodě, poradenskou činností v oboru mykologie

c)      zájezdů a výprav do přírody za účelem poznání a sběru hub

d)      jiných mykologických kulturních akcí

4.    spolek zajišťuje vhodné smluvní prostory a účinkující (přednášející) na pořádané akce a s tím spojenou propagaci ve sdělovacích prostředcích

 

Mykologický klub Slavkovský les, z.s. je členem České mykologické společnosti Praha.