Zásluhou obětavé práce našich členů a pomoci přátel z celé republiky, bylo vystavováno na správě CHKO Slavkovský les skoro 400 druhů hub, které obdivovalo asi 1000 návštěvníků.

Chtěl bych zvláště zdůraznit pomoc naší čestné členky Kateřiny Pauzarové , která přijela opět po roce z Jihlavy a výrazně pomohla.

Svým dílem přispěl i čestný člen Svatopluk Holec, který za kamarády přijel z Plzně.

 Hodnocení výstavy Mykologického klubu Slavkovský les na Správě CHKO Slavkovský les Mariánské Lázně konané dne 27.9. – 28.9. 2014

Uznání si zaslouží naši členové Pavel Syřiště a Vlasta Tůma, kteří již tradičně na úkor své dovolené jezdili po republice a sháněli houby které na západě nerostou.

Návštěvníci z Čech i ze zahraničí obdivovali zajímavé druhy, například korálovec bukový, trsnatec lupenitý, hřib satan, houžovec hlemýžďovitý a lišku friesovu. Poprvé v historii našich výstav byl vystavovaný vzácný kukmák cizopasný, parazitující na strmělce mlžence.