Velký díl na úspěchu výstavy měli: Svatopluk Holec, který se velkou měrou podílel na určování hub a dále všichni pracovníci Správy CHKO Slavkovský les a sponzoři, kteří nám vytvořili podmínky pro úspěšné zvládnutí celé akce. Za to jim náleží velké DÍKY.

 

Rádi bychom ještě chtěli poděkovat mykologickým přátelům od Liberce, kteří se nám věnovali a zavedli do jejich houbařských lokalit. Jsou to mykologové - Jarmila Thomsonová a Zdeněk Pelda, kteří pro úspěch naší výstavy si vzali dovolenou a věnovali se nám.