Celostátní soutěž


O NEJCHUTNĚJŠÍ HOUBY V SLADKOKYSELÉM NÁLEVU

 

 

Propozice:

 

DATUM SOUTĚŽE: sobota 19. března 2O11.

MÍSTO SOUTĚŽE:    Mariánské Lázně, Hotelová škola ul. Komenského 449

www.hotelovaskola.cz
GPS: Loc: 49°57'44.051"N, 12°42'0.341"E

 

 

 

Soutěžní řád

 

 

VYHLÁŠENÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2011:

Soutěž jednotlivců:

Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích:

I. kategorie: – jakékoliv jedlé houby a směsi hub v čirém houbovém nálevu.

II. kategorie: - zajímavé a méně běžné druhy. Nepatří sem jakékoliv směsi a druhy, které již tuto soutěž vyhrály minimálně 2krát, tudíž byly ze seznamu vyřazeny. Jsou to: veškeré hřibovité (ve smyslu: hřiby, suchohřiby, klouzky, kozáky a křemenáče), dále ryzec šeredný a ryzce z okruhu ryzce pravého (tj. ryzec smrkový, pravý, borový a lososový), hlíva ústřičná, strmělka mlženka, šupinovka slizká, václavky (jakýkoliv druhy), závojenka podtrnka, holubinka mandlová, šťavnatky pomrazka a slonovinová, čirůvka fialová, sírovec žlutooranžový, pařezník (= hlíva) pozdní. V této kategorii naopak můžou soutěžit i slizáky, které se v této soutěži nepovažují za hřibovité.

Soutěž klubů: – společné hodnocení všech vzorků v obou kategoriích přihlášených do soutěže jednotlivců za jednotlivé Mykologické kroužky.

 

VZORKY:

Houby musí být v čirém nálevu ve sklenici 0,33 l. jednorázově uzavřené víčkem Omnia (víčko bez závitu). Je to proto, že se na nich dobře zjistí kvalita uzavření. Špatně uzavřené sklenice, nebo s jinými víčky, bude přijímací komise vracet. Příměs zeleniny je povolená maximálně 20 % obsahu sklenice.

Každý kroužek může do každé z obou kategorií nominovat pouze dva vzorky – měly by to být zásadně ty, které se umístily na prvních místech ve vnitrokroužkové soutěži. Vzorky musí předat osobně autor vzorku, případně za kroužek jeho pověřený zástupce - člen kroužku. Není přípustné, aby kdokoliv předával vzorky z jiných kroužků.

Označení vzorků: každý soutěžní vzorek, musí být na sklenici označen štítkem s uvedením kategorie, jména autora s příslušností k mykologickému kroužku a názvem vzorku. Štítek by měl být řádně přilepený a neměl by se dát volně strhnout.

Zbytky vzorků v označených sklenicích po soutěži zůstanou uloženy u pořadatele.

 

 

HODNOCENÍ VZORKŮ:

Hodnocení všech vzorků je po celou dobu soutěže anonymní. Všechny správně zavřené a označené vzorky přijímací komise skryje v neprůhledném pytlíku, tak aby nebylo poznat, o který vzorek se jedná a vylosuje jim pořadová čísla, podle kterých budou vzorky během soutěže identifikovatelné. Tabulka, které pořadové číslo odpovídá kterému vzorku bude po dobu celé soutěže tajná (zapečetěná v obálce) a k odtajnění dojde až před vyhlášením konečných výsledků.

Vzorky budou hodnotit dvě nezávislé komise složené ze sponzorů a vybraných zástupců mykologických kroužků. Obě komise hodnotí pouze svou kategorii. Každý kroužek může do hodnotících porot v každé kategorii delegovat maximálně dva své zástupce. Pro zachování regulérnosti soutěže však člen poroty nesmí mít svůj vzorek v kategorii, ve které je v porotě. V případě malého počtu porotců si organizátor určuje právo doplnit komise nezávislými porotci.

Hodnocení vzorků je body od 0 (nuly) do 10, kde 0 je minimum a 10 maximum možných přidělených bodů. Celkový výsledek vzorku je součtem všech obdržených bodů. Vzorek s největším počtem získaných bodů vyhrává. Při rovnosti bodů o umístění rozhoduje větší počet hodnocení 10 bodů, a dále hodnocení 9, 8, 7… atd.

Celkové hodnocení soutěže kroužků je prostým součtem všech dosažených bodů všech vzorků nominovaných jednotlivými mykologickými kroužky v obou kategoriích soutěže jednotlivců.

 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:

Konečné výsledky soutěží budou vyhlášeny po uzavření a vyhodnocení výsledků všech vzorků obou kategorií. Odměněni budou autoři nejlepších vzorků obou kategorií soutěže jednotlivců a nejlepší kroužky.

 

 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ:

Za závažné porušení propozic soutěže má vedoucí soutěže právo provinilého účastníka (vzorek) vyloučit.

 

Každý účastník se může proti výsledkům nebo jakékoliv události, která údajně znevýhodní jejich vzorek odvolat. Odvolání se podává do 15 minut od vyhlášení výsledků u vedoucího soutěže s kaucí 200,- Kč. Pokud vedoucí soutěže při šetření záležitosti zjistí opodstatněnost odvolání, zjedná nápravu a kauce se vrací. Pokud shledá odvolací záležitost jako bezpředmětnou, propadá kauce ve prospěch pořadatele.

 

Proti rozhodnutí vedoucího soutěže ve věci stížnosti souboru není odvolání.


HLAVNÍ POŘADATEL SOUTĚŽE: Jiří POŠMURA – předseda MK Slavkovský les

VEDOUCÍ SOUTĚŽE: Svatopluk HOLEC – předseda MK PLZEŇ

MODERÁTOR SOUTĚŽE: Oldřich JINDŘICH – MK HOŘOVICE

 

 

Organizační záležitosti

 

DOPRAVA:

Dopravu účastníků a vzorků do místa soutěže a zpět si řeší každý klub dle vlastních možností.

Vlakové spojení

Atraktivní umístění lokality zvýrazňuje velmi dobrá dopravní dostupnost.
Ve městě je stanice na železničním koridoru Cheb – Praha – Ostrava č. 170. Ze stanice Praha hlavní nádraží jezdí do Mariánských Lázní vlaky přibližně každé 2 hodiny.

Autobusové spojení

Do města se sjíždějí autobusy ze širokého okolí (z Prahy, Plzně, Karlových Varů, Aše, Chebu a okolních vesnic).

Spojení z autobusového a hlavního vlakového nádraží:

Autobusové a hlavní vlakové nádraží se nacházejí hned vedle sebe na Nádražním náměstí a odtud po Hlavní třídě se dostanete přímo k Hotelové škole, pěšky cca za 10 minut – viz. Mapka, nebo trolejbusem č. linky 7 – dvě zastávky (nástup na straně náměstí proti budově železniční stanice, výstup na zastávce „Ušovická“).

 

 

Automobilová spojení

Z Prahy a Plzně po dálnici D5 směrem na Rozvadov, dálniční sjezd č. 128, po silnici č. 21 směr Planá u Mariánských Lázní, v obci Chodová Planá odbočit na silnici č. 230 do Mariánských Lázní.

Z Karlových Varů po silnici E49 přes Bečov nad Teplou, odbočit na silnici č. 230 do Mariánských Lázní.

Z Chebu po silnici č. 21 přes obec Velká Hleďsebe, odbočit na silnici č. 215 do Mariánských Lázní.

Mariánské Lázně – Praha

170 km

Mariánské Lázně – Plzeň

77 km

Mariánské Lázně - Cheb

35 km

Mariánské Lázně – Karlovy Vary

50 km

 

Bezplatné parkování je možné v blízkosti Hotelové školy.

 

 

STRAVOVÁNÍ:

Stravování v sobotu 19.března 2011 po celý den je zajištěno v Hotelové škole.

 

 

MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ:

Rezervujte si ubytování:

 • Ubytovna TJ Lokomotiva Mariánské Lázně, Plzeňská 705/9,
  Slušné ubytování pro nenáročné,k dispozici 6krát 4 lůžkový pokoj, 16krát 2 lůžkový pokoj. Cena 180 Kč za lůžko.
  Telefon:
  724315342
  http://lokoml.wz.cz/


 • Penzion Villa Monaco, Plzeňská 186, Mariánské Lázně
  Luxusní ubytování.
  Cena 400 Kč za lůžko (bez snídaně) – běžná cena je 490Kč, proto při objednávce musíte nahlásit, že jste účastník houbařské akce.
  Telefon na paní Hanu Hroudovou - 736645747
  http://www.pensionmonaco.com/cz/kontakt/


 • Hotel Zlatý zámek, Klíčová 167/4, Mariánské Lázně
  Cena  470 Kč se snídaní i lázeňským poplatkem za lůžko.
  Telefon - 354623924-5
  http://www.hotelzlatyzamek.cz/