RSS

Klouzek kravský

Suillus bovinus (L.: Fr.) Roussel
Syn.: Mariaella bovina (L.: Fr.) Šulara


Jedlý, roste: VI.-X.

 

Klobouk je 35-90(-110) mm široký, zpočátku polokulovitý a na okraji podvinutý, potom klenutý až ploše rozložený, světle krémový, světle žemlový, okrový, okrově oranžový, na temeni občas až světle nahnědlý, na okraji klobouku někdy (zejména v mládí) světleji zbarvený než na ostatních částech. Povrch klobouku je na podvinutém okraji velice mladých plodnic vyrostlých za suchého počasí jemně plstnatý, ale během dalšího růstu se na celém klobouku brzy stává slizký. Pokožka je na rozdíl od mnoha jiných klouzků slupitelná jen na okraji klobouku, a to jen velice obtížně po malých útržcích. Rourky jsou relativně krátké, pouze 4-8 mm dlouhé, krátce sbíhavé, okrové, šedookrové, okrově olivové nebo šedoolivové. Póry jsou stejně zbarvené jako rourky, poměrně velké, zřetelně radiálně protáhlé, v některých případech až téměř boletinoidní. Rourky a póry na otlačených a poraněných místech trochu tmavnou, ale jinak se téměř nemění. Výtrusný prach je hnědoolivový. Třeň je 30-90 x 8-20 mm velký, téměř válcovitý, světle krémový, okrový až okrově oranžový, pokrytý velice malými plstnatými zrníčky, která jsou tak drobná, že bez lupy nejsou většinou ani viditelná. Velum a prsten chybějí. Plst, která pokrývá bázi třeně, je bělavá nebo až purpurově narůžovělá. Dužnina je světle krémová nebo naoranžovělá, ve třeni někdy trochu narůžovělá nebo načervenalá, na řezu neměnná. Konzistence dužniny, zejména ve třeni, je gumovitě pružná, pružnější než u ostatních klouzků. Po usušení mají dužnina a celý povrch plodnice tendenci barvit se do růžova nebo až do červenopurpurova. Vůně je nenápadná, chuť mírná.

Mikroznaky. Výtrusy jsou 6,5-11 x 3-4 mikrometru velké, hladké, elipsoidně vřetenovité, s mělkou suprahilární depresí zřetelnou z bočního pohledu. Pokožka klobouku středně starých a dospělých plodnic je tvořena gelatinózním ixotrichodermem. Hyfy ixotrichodermu jsou 3-8(-10) mikrometru široké. V hymenoforu se nacházejí nápadné shluky inkrustovaných oleocystid. Na povrchu třeně není vytvořeno plodné kaulohymenium, ale volně uspořádaná palisáda sterilních inkrustovaných elementů.

Ekologie a rozšíření. Hojný druh rozšířený od nížin až do horských oblastí, rostoucí zejména v borových lesích a hájích na kyselejších, písčitých půdách. Tvoří mykorhizu s borovicemi, které mají dvě jehlice ve svazečku, nejčastěji s borovicí lesní (Pinus sylvestris). Fruktifikuje od června do října.

Praktický význam. Jedlý, ale nepříliš kvalitní.

Poznámky. Klouzek kravský se odlišuje od ostatních druhů klouzků nejen makroskopickými znaky — například celkovým vzhledem a zbarvením plodnic, protáhlými, téměř boletinoidnimi póry v kombinaci s absencí prstenu a pružnou dužninou, která má po usušení nebo po uvaření tendenci zbarvovat se do růžova nebo až červenopurpurova — ale také některými anatomickými znaky, například zvláštním uspořádáním tramy hymenoforu a absencí plodného kaulohymenia na třeni. Klouzek kravský je natolik odlišný od ostatních klouzků, že jeho určení nepůsobí problémy.
V minulosti bylo popsáno několik variet tohoto druhu, například Suillus bovinus var. moravicus Beneš s hnědožlutou dužninou, která na řezu pomalu zelená, a var. luteoporus Beneš se živě žlutými rourkami a rovněž s dužninou, která ve třeni modrá až zelená. Tyto variety byly u nás nalezeny před více než 60 lety, od té doby však o nich nejsou žádné další zprávy.

 

 

 

Zpět
Klouzek kravský
Klouzek kravský
Podrobnosti obrázku
 
 
Powered by Phoca Gallery