RSS

Klouzek strakoš (Hřib strakoš)

Suillus variegatus (Sw.: Fr.) Richon et Roze


Jedlý - Roste: VI.-X.

 

Klobouk je 40-100(-130) mm široký, zpočátku polokulovitý a na okraji podvinutý, potom klenutý až ploše rozložený, žlutý, šedožlutý nebo žlutooranžový, v mládí pokrytý světle krémovou, hnědošedou nebo olivově hnědou plstí rozpadající se růstem klobouku postupně na šupinky, které jsou nejdříve bledé a pistnaté, později víceméně přitisklé k povrchu klobouku a postupně tmavnoucí do šeda, šedoolivova až olivově hněda, za deštivého počasí a ve stáří někdy částečně olysávající, zejména na temeni klobouku. Za vlhkého počasí a ve stáří má vrstva pokožky pod šupinkami tendenci gelifikovat, takže povrch klobouku pod šupinkami bývá někdy nepatrně slizký. Rourky jsou 5-10(-12) mm dlouhé, připojené nebo krátce sbíhavé, v mládí šedoolivové, šedohnědé, olivově hnědé až tmavě hnědé, později okrové, šedookrové nebo olivově okrové. Póry jsou stejné barvy jako póry, středně velké; na otlačených místech nejprve modrají a po dlouhé době velice zvolna hnědnou. Výtrusný prach je olivově hnědý. Třeň je 40-100(-120) x 20-30(-40) mm velký, protáhle kyjovitý a dole tupě zaoblený, někdy u báze trochu rozšířený, špinavě žlutý až oranžovožlutý nebo bledě oranžový, pokrytý velice jemnými plstnatými zrníčky zbarvenými stejně jako povrch třeně; při zběžném pohledu (bez použití lupy) se třeň někdy zdá téměř holý. Velum a prsten chybějí. Nejspodnější část třeně je pokryta bělavou, místy až špinavě nažioutlou nebo narezavělou plstí. Dužnina je světle žlutá nebo bledě naoranžovělá, v bázi třeně občas trochu narezavělá, na řezu modrající. Chuť je mírná, vůně příjemná a natolik význačná a charakteristická, že bývá někdy označována jako „strakošovitá".

Mikroznaky. Výtrusy jsou 8-11 x 3-4 mikrometru velké, hladké, elipsoidně vřetenovité, s mělkou suprahilární depresí. Pokožka klobouku dospělých plodnic je tvořena dvěma vrstvami: svrchní vrstvou tvořenou hyfami, které jsou v mládí částečně vzpřímené, později seskupené do polehlých shluků (jevících se makroskopicky jako polehlé šupinky), a spodní vrstvou, která je gelifikovaná. Inkrustované oleocystidy tvoří v hymenoforu (zejména na pórech) hojné početné shluky charakteristické pro rod Suillus, ale na povrchu třeně jsou roztroušeny velice řídce a pouze jednotlivě nebo nanejvýš ve velice malých, nepočetných skupinkách.

Ekologie a rozšíření. Hojný druh rozšířený od nižších poloh až vysoko do hor, rostoucí především na kyselejších půdách v borových lesích; na horách vystupuje až do pásma kleče. Tvoří mykorhizu s borovicemi, které mají dvě jehlice ve svazečku, nejčastěji s borovicí lesní (Pinus sylvestris), ale také s borovicí blatkou (Pinus rotundata) a borovicí klečí (Pinus mugo). Fruktifikuje od června do října.

Praktický význam. Jedlý. Někteří praktičtí houbaři na klouzku strakoši oceňují, že jeho plodnice nebývají olepené různými nečistotami jako u jiných klouzků, takže před kuchyňskou úpravou nevyžadují velké čištění.  Proto se strakoš v některých krajích lidově nazývá „bezpráce".

Poznámky. Klouzek strakoš je snadno poznatelný druh, jehož určení nepůsobí větší problémy. K charakteristickým znakům, jež odlišují tento druh od jiných klouzků, patří převážně žlutookrové zbarvení plodnic, typická šupinkatost klobouku, tmavé zbarvení pórů, které je nápadné zejména u mladších plodnic, a modrající dužnina s význačnou strakošovitou vůní.

Pro tento druh se v české mykologické literatuře obvykle používá pojmenování hřib strakoš. Tento druh má však všechny hlavní anatomické znaky v podstatě stejné jako ostatní klouzky včetně inkrustovaných shluků oleocystid v hymenoforu, jež jsou u klouzků nejcharakterističtějšim rodovým znakem. Rovněž novodobé molekulární analýzy potvrdily, že klouzek strakoš patří do skupiny druhů náležejících do rodu Suillus (klouzek), a navíc také, že rod Suillus je fylogeneticky velmi vzdálený od čeledi Boletaceae, kam patří hřiby z příbuzenského okruhu rodu Boletus (hřib). Proto by bylo vhodné, aby nebyl v České mykologické literatuře nadále uváděn jako hřib, ale jako klouzek strakoš.

 

 

 

Hřib strakoš
Hřib strakoš
Podrobnosti obrázku
Hřib strakoš
Hřib strakoš
Podrobnosti obrázku
Hřib strakoš (2)
Hřib strakoš (2)
Podrobnosti obrázku
 
 
Powered by Phoca Gallery