RSS

Hřib plstnatý

Xerocomus subtomentosus (L.: Fr.) Quél.
Syn: Boletus subtomentosus L.: Fr.


Jedlý - Výskyt: VI.-X.

 

Klobouk je 40-80(-110) mm široký, zprvu polokulovitý, potom klenutý, nakonec poduškovitý, světle hnědý, narezavěle hnědý nebo středně až tmavě hnědý, ale někdy také bledě okrový nebo dokonce žlutý (u var. luteolus). Pokožka klobouku je suchá, matná, nelepkavá, v mládí jemně plstnatá, ve stáří někdy částečně olysalá. Na řezu nebo na skalpu je pokožka většiny plodnic téměř jednobarevná, nerozlišená na dvě nápadně odlišné barevné vrstvy, jako tomu bývá u příbuzného hřibu osmahlého. Účinkem čpavkových par se pokožka klobouku obvykle (zhruba u 90 % plodnic) zbarvuje modře nebo modrozeleně. Rourky jsou v dospělosti téměř připojené nebo u třeně trochu stlačené a malým zoubkem sbíhající, 5-10(-15) mm dlouhé, světle až živě žluté, bez zřetelného nahnědlého nebo okrového odstínu, ve stáří žlutoolivové. Linka tvořící rozhraní mezi rourkami a dužninou klobouku je na řezu žlutá a také dužnina nad rourkami má žluté zbarvení. Póry jsou podobně zbarvené jako stěny rourek, ve stáří jsou hranaté, 1-3 mm velké. Na otlačených a poraněných místech rourky a póry obvykle zřetelně modrají nebo zelenají, jen u starých nebo zasychajících plodnic se jejich zbarvení téměř nemění. Výtrusný prach je hnědoolivový. Třeň je 50-90(-140) x 7-20(-25) mm velký, v mládí někdy vřetenovitý, ale v dospělosti obvykle téměř válcovitý, jen uprostřed nebo u báze trochu rozšířený, většinou žlutý (zejména v horní části), méně často bledě krémový nebo téměř bělavý, někdy je ve střední nebo spodní části také trochu nahnědlý, na povrchu jakoby poprášený drobnými světle žlutými nebo bledě hnědavými plstnatými zrníčky. Povrch třeně je buď bez síťky, nebo je v horní polovině ozdobený podélnými, nepříliš vystouplými žebry. Někdy jsou žebra vzájemně propojená, takže vytvářejí náznak nezřetelné síťky s protáhlými oky. V mládí jsou žebra síťky obvykle žlutá nebo nažloutlá, později se někdy zbarvují do hněda, takže se stávají zřetelnějšími. Báze třeně je pokryta bělavou nebo nažloutlou plstí; myceliová vlákna jsou převážně špinavě bělavá, ale vyskytují se mezi nimi i vlákna, která jsou živě žlutá. Dužnina je nažloutlá nebo světle žlutá, nad rourkami sytě žlutá, ve spodní části třeně někdy lehce nahnědlá, na řezu nebo po poranění slabě modrající (zejména nad rourkami a v povrchové vrstvě ve vrcholu třeně), ale v některých případech zůstává neměnná. Chuť je mírná, vůně někdy nenápadná, ale u některých plodnic (zejména v bázi třeně) trochu připomíná jodoform.

Mikroznaky. Výtrusy jsou (9,5—)11-14(-15) x (4)4,5-5(-5,5) mikrometru velké, elipsoidně vřetenovité, s mělkou suprahilární depresí viditelnou z bočního pohledu. Výtrusy se zdají být hladké, ale pod elektronovým mikroskopem je patrné, že jsou ozdobené zvláštní ornamentikou, která vypadá, jako by byl povrch vytrusů pokrytý tyčinkovitými bakteriemi. Pokožka klobouku je tvořena vláknitým trichodermem.

Ekologie a rozšíření. Hojný druh vyskytující se v nížinách a pahorkatinách v listnatých nebo i ve smíšených lesích, někdy také na hrázích rybníků, pod duby (Quercus). Údaje ze starší literatury, které uvádějí růst hřibu plstnatého na našem území pod jinými stromy než duby, jsou dosti nespolehlivé, protože se pravděpodobně vztahují k blízce příbuznému hřibu osmahlému (Xerocomus ferrugineus), který byl dříve s hřibem plstnatým často ztotožňován. Fruktifikuje od června do konce října.

Praktický význam. Jedlý, ale plodnice s vůní připomínající jodoform nejsou vhodné pro kuchyňskou úpravu.


Poznámky. Hřib plstnatý se nejvíce podobá hřibu osmahlému (Xerocomus ferrugineus), od něhož se liší světle žlutou, nad rourkami až sytě žlutou dužninou, čistě žlutým (ne okrovým ani nahnědlým) zbarvením pórů v mládí, růstem pod duby a většinou také žlutým zbarvením horní části třeně. Hřib plstnatý je rovněž teplomilnější než hřib osmahlý.
Hřib plstnatý má také varietu se žlutým kloboukem — Xerocomus subtomentosus var. luteolus (Velen.) Šutara, která je někdy považována za samostatný druh označovaný jako Xerocomus flavus Singer et Kuthan nebo Xerocomus xanthus (E.-J. Gilbert) Contu.
Druh Xerocomus subtomentosus byl dříve chápán převážně v Singerově pojetí, které se do značné míry překrývá s dnešním pojetím hřibu osmahlého (Xerocomus ferrugineus). V posledních letech pojetí hřibu plstnatého prodělalo poměrně velké změny.

 

 

 

Zpět
Hřib plstnatý
Hřib plstnatý
Podrobnosti obrázku
Hřib plstnatý
Hřib plstnatý
Podrobnosti obrázku
Hřib plstnatý (2)
Hřib plstnatý (2)
Podrobnosti obrázku
Hřib plstnatý (3)
Hřib plstnatý (3)
Podrobnosti obrázku
 
 
Powered by Phoca Gallery