RSS

Hřib kovář

Boletus luridiformis Rostk.
Syn.: Boletus erythropus Pers. sensu auct. plur., non orig.


Po tepelné úpravě jedlý - Výskyt: IV.-X.

 

Klobouk je 60-170(-200) mm široký, nejprve polokulovitý, potom klenutý až poduškovitý. Zbarvení klobouku je dosti variabilní — světle hnědé, sytě hnědé nebo tmavohnědé, ale také okrové, okrově olivové, hnědooranžové nebo dokonce oranžově rezavé. Někdy je klobouk téměř jednobarevný, ale poměrně často se vyskytují též plodnice, jejichž zbarvení klobouku je pestřejší, tvořené dvěma nebo i více barevnými odstíny. Povrch klobouku je v mládí sametový nebo jemné plstnatý, někdy trochu hrbolkatě nerovný, později více či méně olysalý, po otlačení tmavnoucí. Rourky jsou v dospělosti 10-15(-20) mm dlouhé, okolo vrcholu třeně stlačené, žluté nebo žlutoolivové, na řezu silně modrající. Na průřezu se mezi dužninou klobouku a vrstvou rourek nevyskytuje červená linka. Póry jsou drobné a okrouhlé, u velmi mladých plodnic se zavřeným kloboukem jsou žluté, ale ihned po otevření klobouku mění svou barvu na sytě červenou až tmavě karmínovou, méně často na červenooranžovou; na otlačených místech póry silně modrají až černají. Výtrusný prach je hnědoolivový. Třeň je 50-150 x 20-50(-60) mm velký, v mládí soudkovitý, potom kyjovitý, někdy až téměř válcovitý, na světlém, bledě načervenalém nebo žlutém podkladu pokrytý červenými plstnatými zrníčky a drobnými vločkami, bez síťky. Otlačená místa na povrchu třeně silně tmavnou. Plst na bázi třeně je bělavá až špinavé nažloutlá. Dužnina je žlutá, na řezu intenzivně modrající, místy až černající; reakce dužniny s Melzerovým činidlem je neamyloidní. Chuť je mírná, vůně nenápadná.

Mikroznaky. Výtrusy jsou 13-17 x 5-6,5 mikrometru velké, hladké, široce vřetenovité, z bočního pohledu se zřetelnou suprahilární depresí. Pokožka klobouku je tvořena trichodermem. Trichodermové hyfy jsou (3—)4-7 mikrometru široké, někdy dosti vzpřímené a poměrně pravidelně uspořádané, takže na některých částech klobouku svým uspořádáním mohou v některých případech dokonce částečně připomínat palisádu. Povrch třeně je podobný jako u ostatních druhů rodu Boletus. Třeň je pokrytý ostrůvky potrhaného kaulohymenia s roztroušenými plodnými kaulobazidiemi a pod kaulohymeniem je vyvinuto volněji divergentně uspořádané laterální stratum třeně, které bývá často gelifikované.

Ekologie a rozšíření. Hojný druh vyskytující se jak v jehličnatých, tak listnatých nebo ve smíšených lesích od nižších poloh až vysoko do hor. Není vybíravý ani pokud se tyká geologického podloží; roste jak na kyselých, tak na mírně zásaditých půdách. Tvoří mykorhizu s jehličnany, například se smrky a s borovicemi, ale také s listnáči, například s duby, buky a dalšími dřevinami. Plodnice se objevují od května do října.

Praktický význam. Po dostatečně dlouhé tepelné úpravě je jedlý.


Poznámky. Hřib kovář se poněkud podobá hřibu koloději (Boletus luridus), od něhož se liší především povrchem třeně pokrytým jemně plstnatými zrníčky nebo drobnými vločkami (bez síťky), žlutou dužninou v bázi třeně, často také o něco tmavěji červenými póry a ve většině případů též tmavším zbarvením klobouku.

Hřib kovář tvoří několik význačných vnitrodruhových taxonů, například var. discolor, var. rubropileus a var. junquilleus.

V poslední době řada autorů upozornila na to, že latinské jméno Boletus erythropus Pers., které se pro tento druh donedávna používalo, nemůže být vztahováno ke hřibu kováři, protože Persoon ve své původní diagnóze uvádí, že Boletus erythropus má dužninu uvnitř třeně červenou. Proto je pro hřib kovář akceptováno pozdější, ale správné jméno Botetus lundiformis Rostk.

 

 

 

Hříb kovář
Hříb kovář
Podrobnosti obrázku
Hřib kovář (2)
Hřib kovář (2)
Podrobnosti obrázku
Hřib kovář
Hřib kovář
Podrobnosti obrázku
Hřib kovář
Hřib kovář
Podrobnosti obrázku
Hřib kovář
Hřib kovář
Podrobnosti obrázku
Hřib kovář
Hřib kovář
Podrobnosti obrázku
Hřib kovář
Hřib kovář
Podrobnosti obrázku
Hřib kovář (2)
Hřib kovář (2)
Podrobnosti obrázku
Hřib kovář (3)
Hřib kovář (3)
Podrobnosti obrázku
Hřib kovář (4)
Hřib kovář (4)
Podrobnosti obrázku
Hřib kovář (5)
Hřib kovář (5)
Podrobnosti obrázku
Hřib kovář (6)
Hřib kovář (6)
Podrobnosti obrázku
 
 
Powered by Phoca Gallery