RSS

Co roste v lednu:

anyzovnik vonny gloeophyllum odoratum - nejedly foto jiri posmura
anyzovnik vonny gloeophyllum odoratum - ...
Podrobnosti obrázku
cernorosol bukovy exidia glandulosa-nejedly foto jiri posmura
cernorosol bukovy exidia glandulosa-nej...
Podrobnosti obrázku
cernorosol tercovity exidia recisa nejedly foto jiri posmura
cernorosol tercovity exidia recisa nejed...
Podrobnosti obrázku
cernorosol tercovity exidia recisa nejedly foto jiri posmura 2
cernorosol tercovity exidia recisa nejed...
Podrobnosti obrázku
cernorosol tercovity exidia recisa nejedly foto jiri posmura 3
cernorosol tercovity exidia recisa nejed...
Podrobnosti obrázku
cihovitka ascocoryne nejedla foto jiri posmura
cihovitka ascocoryne nejedla foto jiri...
Podrobnosti obrázku
drevnatka parohata xylaria hypoxylon foto jiri posmura
drevnatka parohata xylaria hypoxylon fot...
Podrobnosti obrázku
helmovka mycena foto jiri posmura
helmovka mycena foto jiri posmura
Podrobnosti obrázku
hliva ustricna pleurotus ostreatus-jedla foto jiri posmura
hliva ustricna pleurotus ostreatus-jedla...
Podrobnosti obrázku
kocicky cekaji na jaro foto jiri posmura
kocicky cekaji na jaro foto jiri posmura
Podrobnosti obrázku
krasnoruzek lepkavy calocera viscosa nejedly foto jiri posmura
krasnoruzek lepkavy calocera viscosa nej...
Podrobnosti obrázku
krzatka tubaria-  nedobra foto jiri posmura
krzatka tubaria- nedobra foto jiri pos...
Podrobnosti obrázku
ohnivec sarcoscypha foto jiri posmura
ohnivec sarcoscypha foto jiri posmura
Podrobnosti obrázku
ohnivec sarcoscypha foto jiri posmura 2
ohnivec sarcoscypha foto jiri posmura ...
Podrobnosti obrázku
ohnivec sarcoscypha foto jiri posmura 3
ohnivec sarcoscypha foto jiri posmura ...
Podrobnosti obrázku
pareznik pozdni panellus serotinus jedly foto jiri posmura
pareznik pozdni panellus serotinus jedl...
Podrobnosti obrázku
pareznik pozdni panellus serotinus jedly foto jiri posmura 2
pareznik pozdni panellus serotinus jedl...
Podrobnosti obrázku
penizovka sametonoha flammulina velutipes jedla foto jiri posmura
penizovka sametonoha flammulina velutipe...
Podrobnosti obrázku
penizovka sametonoha flammulina velutipes jedla foto jiri posmura 2
penizovka sametonoha flammulina velutipe...
Podrobnosti obrázku
pevnik chlupaty stereum hirsutum foto jiri posmura
pevnik chlupaty stereum hirsutum foto j...
Podrobnosti obrázku
pevnik nachovy chondrostereum purpureum foto jiri posmura
pevnik nachovy chondrostereum purpureum ...
Podrobnosti obrázku
rosolovka listovita tremella foliacea-nejedla foto jiri posmura
rosolovka listovita tremella foliacea-n...
Podrobnosti obrázku
rosolovka mozkovita tremela mesenterica-jedla leciva foto jiri posmura
rosolovka mozkovita tremela mesenterica-...
Podrobnosti obrázku
sedoporka osmahla bjerkandera adusta-nejedla foto jiri posmura
sedoporka osmahla bjerkandera adusta-nej...
Podrobnosti obrázku
strmelka ciskovita pseudoclitocybe cyathiformis - nejedla foto jiri posmura
strmelka ciskovita pseudoclitocybe cyath...
Podrobnosti obrázku
trepkovitka crepidotus foto jiri posmura
trepkovitka crepidotus foto jiri posmura...
Podrobnosti obrázku
ucho jidasovo hirneola auricularia judae - jedle foto jiri posmura
ucho jidasovo hirneola auricularia judae...
Podrobnosti obrázku
ucho jidasovo hirneola auricularia judae - jedle foto jiri posmura 2
ucho jidasovo hirneola auricularia judae...
Podrobnosti obrázku
 
 
Powered by Phoca Gallery