Členové našeho klubu vyrazili na zamrzlý kopec Dyleň, přikládáme pár fotek.

Pár úlovků:

V sobotu 14. října pořádal Mykologický klub Slavkovský les ve spolupráci s muzeem Cheb tradiční zamykání lesa. Vycházka na Zelenou horu k rozhledně Bismarck spojená

s přednáškou o nalezených houbách a opékáním buřtů a výhledem z rozhledny přilákala i díky slunečnému počasí na šedesátpět milovníků přírody všech věkových kategorií. Startovalo se tradičně v devět hodin ráno z Poohří od dřevěné lávky. Účastníci prošli Krajinkou pod chebským hradem k hrázi nádrže Skalka a následoval výstup zalesněným terénem na Zelenou horu. Cestou byly vysvětlovány nalezené druhy hub. Na Zelené hoře se pak vystavovalo asi 100 druhů nalezených hub.

Přednášky se zhostili členové klubu Jiří Pošmura a Miroslav Tauš. Byly vystavovány

i jedovaté houby, u kterých byla vysvětlena možná záměna za jedlé. Z méně známých hub byla vystavována vzácnější housenice cizopasná.

Na závěr nejmladší účastník a další symbolicky uzamkli les a tím oficiální část akce skončila. 

 

Vstup do fotogalerie:

 

 

 

O víkendu na přelomu září a října proběhla v budově Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les v Mariánských Lázních tradiční podzimní výstava hub. Organizace výstavy se opět zhostilo pevné jádro Mykologického klubu Slavkovský les. Počasí nám na rozdíl od minulého roku přálo, takže se sběrem exponátů tentokrát nebyly problémy. Opět jsme se mohli spolehnout i na výpomoc přátel z jiných klubů, kteří nám na svých lokalitách sesbírali velké množství druhů hub, které v Karlovarském kraji nerostou. V pátek odpoledne den před otevřením výstavy proběhlo stěhování lavic z nedaleké hotelové školy a zasedací místnost v budově Správy CHKO se začala proměňovat na výstavní sál. Školní lavice se překryly bílými ubrusy a tácky se pomalu začaly zaplňovat sesbíranými exponáty. Do dřevěných stojánků se umístily laminátové popisky a nakonec šikovné ruce ženské sekce našeho klubu tácky s exponáty dozdobily mechem, kapradím a větvičkami s listím. Druhý den ráno před otevřením výstavy se ještě připravily atlasy pro případné dotazy návštěvníků, připravily se vytištěné recepty s houbovými pokrmy a obětavé ženy přichystaly ochutnávky pokrmů. Pak už zbývalo jen postavit před vchod poutač a přivítat prvního návštěvníka. Jelikož jsme letos trochu více zapracovali na mediální prezentaci naší výstavy a v okolí se konalo několik dalších společenských akcí, návštěvnost od prvních hodin lámala rekordy a v sále u exponátů se střídaly zástupy lidí. Členové klubů jen s maximálním nasazením dokázali zodpovídat všechny otázky návštěvníků a neustále doplňovat tácky s mizejícími vzorky houbových pokrmů. Kromě tradičních hub v sladkokyselém nálevu byla pro návštěvníky přichystána houbová nádivka, pečenáče ze sírovce a houbový salát. Nejčastější dotazy návštěvníků směřovaly k jedlosti různých druhů bedel a čirůvek, které nyní rostou ve velkém množství. Z celkového počtu téměř tří set vystavených exponátů se největší pozornosti dostávalo pochopitelně hřibovitým houbám. Především mohutná a krásně vybarvená plodnice hřiba satana budila zaslouženou pozornost. Ani následující neděle nedopřála členům klubu větší oddych. Přes nepřízeň počasí se již od rána branou hrnuly další desítky lidí a s potěšením jsme zaznamenali příchod mnoha příslušníků mladších generací. Bohužel nám před ukončením výstavy postupně došly veškeré zásoby ochutnávek, protože jsme s tak velkým zájmem prostě nepočítali. Celkově za víkend výstavu navštívilo na 1500 lidí a v knize návštěv nám zanechali mnoho pozitivních odkazů.

 

Vstup do fotogalerie:


 

Obec Kladská je nedílnou součástí CHKO Slavkovský les a okolní věkovité lesy kolem osady a místních rašelinišť členy našeho klubu přitahují jako magnet. Místní specifické vlhčí a chladnější podnebí společně s popadanými kmeny buků v jinak smrkových lesích poskytují domov mnoha vzácným a nehojným druhům hub, které běžný houbař hned tak nepotká. Čtyřčlenná výprava klubu oblast navštívila 23. září a rozhodně neojížděla zklamaná. Na padlých, tlejících kmenech buků se podařilo zmapovat několik skupinek rosoloklihatky čiré (Neobulgaria pura) uvedené v Červeném seznamu makromycetů ČR, vzácný Pařezník číškovitý (Panellus patellaris) a ucháč čepcovitý, jehož plodnice v počtu několika desítek kusů nikdy na lokalitě v takovém množství nalezena nebyla. Z běžnějších druhů se podařilo zmapovat přehlíženou zrnivku žraločí (Cystoderma carcharias), křehutku vodomilnou (Psathyrella piluliformis), nenápadný krásnorůžek rohovitý (Calocera bornea), bělochoroš modravý (Postia caesia), číhovitku větší (Ascocoryne cylichnium ) a jedovatou čepičatku jehličnanovou (Galerina marginata). Nejvzácnější nález se podařil paradoxně přímo v katastru obce Kladská, kde jsme v příkopu silnice na uříznutém parohu objevili kaziroh koňský (Onygena equina), který v usušeném stavu obohatí sbírky exsikátů v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Pochopitelně jsme nezapomněli ani na své chuťové buňky a naše košíky se postupně naplnily velikým množstvím suchohřibů sametových (Xerocomellus pruinatus), suchohřibů hnědých (Imleria badia), ryzců smrkových (Lactarius deterrimus), ryzců černohlávků (Lactarius lignyotus) a lišek nálevkovitých (Craterellus tubaeformis).

Vstup do fotogalerie: zde