O víkendu na přelomu září a října proběhla v budově Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les v Mariánských Lázních tradiční podzimní výstava hub. Organizace výstavy se opět zhostilo pevné jádro Mykologického klubu Slavkovský les. Počasí nám na rozdíl od minulého roku přálo, takže se sběrem exponátů tentokrát nebyly problémy. Opět jsme se mohli spolehnout i na výpomoc přátel z jiných klubů, kteří nám na svých lokalitách sesbírali velké množství druhů hub, které v Karlovarském kraji nerostou. V pátek odpoledne den před otevřením výstavy proběhlo stěhování lavic z nedaleké hotelové školy a zasedací místnost v budově Správy CHKO se začala proměňovat na výstavní sál. Školní lavice se překryly bílými ubrusy a tácky se pomalu začaly zaplňovat sesbíranými exponáty. Do dřevěných stojánků se umístily laminátové popisky a nakonec šikovné ruce ženské sekce našeho klubu tácky s exponáty dozdobily mechem, kapradím a větvičkami s listím. Druhý den ráno před otevřením výstavy se ještě připravily atlasy pro případné dotazy návštěvníků, připravily se vytištěné recepty s houbovými pokrmy a obětavé ženy přichystaly ochutnávky pokrmů. Pak už zbývalo jen postavit před vchod poutač a přivítat prvního návštěvníka. Jelikož jsme letos trochu více zapracovali na mediální prezentaci naší výstavy a v okolí se konalo několik dalších společenských akcí, návštěvnost od prvních hodin lámala rekordy a v sále u exponátů se střídaly zástupy lidí. Členové klubů jen s maximálním nasazením dokázali zodpovídat všechny otázky návštěvníků a neustále doplňovat tácky s mizejícími vzorky houbových pokrmů. Kromě tradičních hub v sladkokyselém nálevu byla pro návštěvníky přichystána houbová nádivka, pečenáče ze sírovce a houbový salát. Nejčastější dotazy návštěvníků směřovaly k jedlosti různých druhů bedel a čirůvek, které nyní rostou ve velkém množství. Z celkového počtu téměř tří set vystavených exponátů se největší pozornosti dostávalo pochopitelně hřibovitým houbám. Především mohutná a krásně vybarvená plodnice hřiba satana budila zaslouženou pozornost. Ani následující neděle nedopřála členům klubu větší oddych. Přes nepřízeň počasí se již od rána branou hrnuly další desítky lidí a s potěšením jsme zaznamenali příchod mnoha příslušníků mladších generací. Bohužel nám před ukončením výstavy postupně došly veškeré zásoby ochutnávek, protože jsme s tak velkým zájmem prostě nepočítali. Celkově za víkend výstavu navštívilo na 1500 lidí a v knize návštěv nám zanechali mnoho pozitivních odkazů.

 


 

Obec Kladská je nedílnou součástí CHKO Slavkovský les a okolní věkovité lesy kolem osady a místních rašelinišť členy našeho klubu přitahují jako magnet. Místní specifické vlhčí a chladnější podnebí společně s popadanými kmeny buků v jinak smrkových lesích poskytují domov mnoha vzácným a nehojným druhům hub, které běžný houbař hned tak nepotká. Čtyřčlenná výprava klubu oblast navštívila 23. září a rozhodně neojížděla zklamaná. Na padlých, tlejících kmenech buků se podařilo zmapovat několik skupinek rosoloklihatky čiré (Neobulgaria pura) uvedené v Červeném seznamu makromycetů ČR, vzácný Pařezník číškovitý (Panellus patellaris) a ucháč čepcovitý, jehož plodnice v počtu několika desítek kusů nikdy na lokalitě v takovém množství nalezena nebyla. Z běžnějších druhů se podařilo zmapovat přehlíženou zrnivku žraločí (Cystoderma carcharias), křehutku vodomilnou (Psathyrella piluliformis), nenápadný krásnorůžek rohovitý (Calocera bornea), bělochoroš modravý (Postia caesia), číhovitku větší (Ascocoryne cylichnium ) a jedovatou čepičatku jehličnanovou (Galerina marginata). Nejvzácnější nález se podařil paradoxně přímo v katastru obce Kladská, kde jsme v příkopu silnice na uříznutém parohu objevili kaziroh koňský (Onygena equina), který v usušeném stavu obohatí sbírky exsikátů v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Pochopitelně jsme nezapomněli ani na své chuťové buňky a naše košíky se postupně naplnily velikým množstvím suchohřibů sametových (Xerocomellus pruinatus), suchohřibů hnědých (Imleria badia), ryzců smrkových (Lactarius deterrimus), ryzců černohlávků (Lactarius lignyotus) a lišek nálevkovitých (Craterellus tubaeformis).

Vstup do fotogalerie: zde

 


 

MYKOLOGICKÝ KLUB SLAVKOVSKÝ LES
ve spolupráci se
Správou CHKO Slavkovský les

pořádá

Výstava hub v Mariánských Lázních 2017

 

VÝSTAVU HUB

na Správě CHKO Slavkovský les (Hlavní 504, naproti Hotelové škole v Mariánských Lázních)

VE DNECH 30.9 - 1.10.2017
SOBOTA 9.00 - 17.00 / NEDĚLE 9.00 - 16.00


SRDEČNĚ VÁS ZVEME!!
vstupné dobrovolné


V prvním červencovém týdnu jsme uskutečnili mapování teplomilných druhů hub na pomezí středních a východních Čech. Cílem mapování bylo najít co nejvíce druhů teplomilných vzácných druhů hřibovitých hub, které s ohledem na skladbu lesa, podnebí a půdní podmínky nemáme šanci v západních Čechách najít. Navštívené lokality nám v minulosti zpřístupnili místní houboví nadšenci. Jednalo se o přírodní rezervace, hráze rybníků, parky i úseky lesů s listnatými lesy s převahou dubů doplněných habry či lípami převážně na vápenitém podloží, což jsou podmínky, které vzácným hřibovitým houbám vyhovují nejlépe. Přestože nám hledání znepříjemňovalo horké počasí, množství klošů, komárů i klíšťat, tak se nám na navštívených lokalitách podařilo najít velké množství plodnic hřiba plavého (Boletus impolitus), několik plodnic hřiba satana (Rubroboletus satanas), hřiba přívěskatého (Boletus appendiculatus), hřiba Quéletova (Suillellus queletii), kozáka dubového (Leccinellum crocipodium) a dvě plodnice hřiba rudonachového (Imperator rhodopurpureus). Kromě hřibovitých hub byla nalezena jedna vzácná a chráněná plodnice muchomůrky šiškovité (Amanita strobiliformis). Z  běžnějších druhů hub jsme narazili na větší množství mladých hřibů dubových (Boletus reticulatus), několik hřibů plstnatých (Boletus subtomentosus), hřibů smrkových (Boletus edulis) a různé druhy holubinek. Bohužel se stejně jako na většině území republiky na růstu hub i zde podepsalo nepříznivé počasí s nedostatkem srážek, takže jsme nenalezli tolik druhů jako v minulosti. Přesto jsme byli s výsledkem mapování velice spokojeni, protože vzácné a chráněné hřiby v našich obvyklých lovištích v západních Čechách nepotkáváme moc často.

Akce - Za teplomilnými hřiby

Vstup do fotogalerie: