10. října 2015

MK Slavkovský les spolu s Chebským muzeem pořádal akci pro veřejnost Zamykání lesa na Zelené hoře.

Zamykání lesa na Zelené hoře u Chebu

Přes chladnější počasí se sešlo 47 účastníků. Nejvzdálenější byli němečtí mykologičtí přátelé z Adorfu, kteří nám přivezli muchomůrku zelenou. Trasou na Zelenou horu jsme společně sbírali houby a v rámci dorozumění procvičovali latinské názvy.

11 km dlouhá trasa vedla po vrstevnicové cestě lesem na Zelenou horu a zpět.

Zamykání lesa na Zelené hoře u Chebu

Vysvětlili jsme i četné dotazy účastníků, kteří cestou nalézali různé houby.

Celkem bylo nalezeno asi 85 druhů hub.

 

Nasbírané houby pak posloužily na vrcholu Zelené hory k uspořádání improvizované výstavky.

Každý druh byl okomentován, například u vystavované jedlé opeňky měnlivé a podobné jedovaté čepičatce jehličnanové, byla vysvětlena jejich rozdílnost a nebezpečnost záměny.

Byla tu i bedla červenající a její jedovatá dvojnice bedla zahradní(Česká), které se dají zaměnit. Vysvětlili jsme problematiku jejich sběru na rozdílných stanovištích a potřebu dobré tepelné úpravy bedly červenající.

Našly se i hřibovité druhy, například hřib strakoš, smrkový,kovář, hnědý,nachový a jiné. Vyskytly se i méně běžné druhy hub, jako je houžovec hlemýžďovitý a patyčka rosolovitá. Zásluhou nálezu německých přátel jsme mohli ukázat muchomůrku zelenou a upozornit na možnost záměny za jedlé houby.

Členové mykologického klubu rozdělali u Bismarckovy rozhledny oheň, kde byla možnost se příjemně ohřát a opéci špekáčky.

Dle plánu byla na vrcholu Zelené hory přečtena báseň o lese a poté byl symbolickým klíčem uzamčen les nejmladším účastníkem, čímž jsme naplnili účel naší akce.

Přes chladné počasí jsme obdivovali nadšení a dobrou náladu účastníků, bylo to určitě i zásluhou obětavých organizátorů.

Vstup do fotogalerie:

Za MK Slavkovský les
Jiří Pošmura